B. Braun Avitum

B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Třinec
Standardní postupy


Název: Zahájení dialyzační léčby
  platnost od: 24.10.2002 zpracoval: MUDr. Roman Kantor

Úvod

Chronická ledvinová nedostatečnost (viz Chronické selhání ledvin) je onemocnění, které se vyvíjí pozvolna a okamžik, kdy je již nutno zahájit dialýzu a kdy lze ještě pokračovat v konzervativní léčbě není ostře vymezen. Názory na to, při jakém stupni ledvinné nedostatčenosti je již vhodné zahájit dialyzační léčbu se vyvíjejí. V dobách minulých, kdy dialyzační léčba nebyla dostupná pro všechny, kdo ji potřebovali, byla kriteria přísná a mnozí se přes těžké selhání ledvin na dialyzační léčbu nedostali. V dnešní době je dialyzační léčba dostupná všem potřebným. Nejnověji se indikačními kriterii zahájení dialyzační léčby zabývají European best practice guidelines, zveřejněné v r. 2002 v Supplementu časopisu Nephrology Dialysis Transplantation.

Metodika

1. Jak zjišťujeme zbytkovou funkci ledvin:

Jako průměr klearance kreatininu (CC) a klerarance urey (CU), vyjadřujeme jako GF v ml/s/1.73m2.

Zdůvodnění:

U pacientů s normální, nebo lehce sníženou funkcí ledvin, vyjadřuje klearance kreatininu s velkou přesností glomerulární filtraci. U pacientů s pokročilou ledvinovou nedostatečností však klearance kreatininu může být oproti glomerulární filtraci nadhodnocena díky zvýšené sekreci kreatinu v tubulech až dvojnásobně. Mnohem přesnější a blíže skutečné glomerulární filtraci je stanovení průměru z klearance urey a kreatininu.

Glomerulární filtrace - norma dle věkuC_KREAdo 2 dnů
2dny-1týd.
1- 2 týd.
do 6 měs.
do 1 roku
1-10 let
10-20 let
20-40 let
40-50 let
50-60 let
nad 60 let
0,083-0,125
0,283-0,333
0,283-0,750
0,583-1,520
1,050-1,520
1,000-2,200
1,500-2,300
1,300-2,500
1,250-2,200
1,150-2,000
1,100-1,900
ml/s/1,73m2
ml/s/m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2
ml/s/1,73m2

2. Kdy zahájit dialýzu:

 1. GF pod 0.25 ml/s/1,73m2

  a současně je přítomen jeden nebo více z následujících příznaků:
 2. GF mezi 0.17 a 0.13 ml/s/1.73m2

  doporučuje se zahájit dialýzu v plánovaně v této době
 3. GF pod 0.10 ml/s/1.73 m2

  musí být dialyzační léčba zahájena neprodleně nezávisle na přítomnosti symptomů.

Další

Tento postup je na našem středisku uplatňován již několik let. Evropská doporučení se cíleně nezmiňují o hladinách kreatininu a urey v době zahájení dialyzační léčby. Hladiny těchto odpadních látek jsou závislé na mnoha jiných faktorech, zvláště na stravě nemocného, na stavu nutrice (výživy) nemocného. Jako pomocný faktor u nemocných počítáme Kt/V týdenní a nPCR viz výpočet metabolismu v excelové tabulce

Literatura a odkazy
 1. European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1)
 2. Tabulka normy pro GF z Stránky OKB Nemocnice Podlesí


MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz