B. Braun Avitum

B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Třinec
Standardní postupy


Přehled postupů používaných na Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Třinec

 
Název Platnost odPopis
Chronické onemocnění ledvin15.12.2003Stupně chronického onemocnění ledvin podle závažnosti poškození funkce ledvin
ATB zátka25.6.1998Antibiotická zátka jako součást komplexní léčby kanylové sepse
Dispenzarizace13.3.2001Dispenzární prohlídky dle vyhlášky MZ
Pravidelné odběry26.3.2001Rozpis rutinních odběrů nefrologie Třinec
Odstraňování léků HD a PD 21.3.2001Nutnost podání doplňkové dávky léku po dialýze
Transplantace - vyšetření před TX 27.7.2001Transplantace - vyšetření před zařazením do transplantačního programu
Trombóza centrální kanyly10.3.2001Postup při tromboze centrální kanyly
Recirkulace krve při dialýze AV shuntem27.10.1997Postup stanovení recirkulace krve
Hepatitis B 27.10.1997Sledování hepatitidy a očkování proti hepatitidě B
Kanylová sepse18.3.2002Postup při podezření na kanylovou sepsi
Postup při odběrech urey 1.6.2002Postup při odběrech urey před a po HD dle DOQI Guidelines /SMALL>
Frenche a Gauge 15.8.2002Převody jednotek Frechů a Gaugů na mm


MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 3.3.2001