B. Braun Avitum

B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Třinec
Standardní postupy - stadia chronické renální insuficience

Název: Stadia chronické renální insuficience
platnost od: 15.12.03 zpracoval: MUDr. Roman Kantor

Úvod

V literatuře a v názvosloví, které popisuje stadia ledvinové nedostatečnosti panuje určitá nejednotnost. Popis a rozdělení jednotlivých stupňů ledvinové nedostatečnosti podle glomerulární filtrace (dále jen GF) nyní řeší doporučení K-DOQI.

Metodika

Původní rozdělení převzaté z K-DOQI:

obrázek z K-DOQI

V překladu by to znamenalo:


Stadia chronického onemocnění ledvin
Stadium Popis Glomerulární filtrace (ml/min/1.73m2 Glomerulární filtrace (ml/s/1.73m2
1 Poškození ledvin s normální nebo vyšší GF >90 >1,5
2 Poškození ledvin s mírným snížením GF 60-89 1-1,49
3 Mírné snížení GF 30-59 0,5-0,99
4 Těžké snížení GF 15-29 0,25-0,49
5 Selhání ledvin <15 nebo dialýza <0,25 nebo dialýza

Chronická nemoc ledvin je definována jako poškození levin nebo snížení GF <60ml/min/1.73m2 (1 ml/s/1.73m2) po dobu >3 měsíců. Poškození ledvin je definováno jako patologické abnormality nebo známky poškození, zahrnující patologické výsledky krevních nebo močových testů nebo zobrazovacích metod.
Toto Rozdělení pak dobře a hlavně prakticky rozděluje nemocné podle stupně a závatnosti poškození ledvin s praktickými důsledky pro jejich léčbu a sledovní. Tato doporučení řeší opět K-DOQI:
Základní klinický plán podle stupňů chronické nemoci ledvin
Klasifikace chronického onemocnění ledvin podle příčiny
Způsob určování GF

Literatura a odkazy
  1. převzato a upraveno z: http://www.kidney.org/professionals/doqi/kdoqi/p4_class_g1.htm

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 15.12.2003