Nemocnice Podlesí

B. Braun Avitum

www.ledviny.cz

Ledvinový slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

A

ageneze ledviny

Vrozená nepřítomnost ledviny nebo její těžká malformace

akutní:

Akutní znamená náhlý, urgentní. Akutní onemocnění vzniká náhle a trvá krátký čas. Akutní je opakem chronický, nebo dlouhotrvající.

akutní renální selhání

Stav, při němž ledviny náhle přestanou pracovat. Ve velké části případů mohou ledviny opět obnovit svou funkci

Akutní tubulární nekroza

Závažná forma akutního selhání ledvin, které se vyvíjí u lidí s těžkým onemocněním, jako napr. infekce nebo příliš nízký krevní tlak (např. u srdečního selhávání nebo po velkých krevních ztrátách. Někdy nemocný potřebuje dialýzu. Funkce ledvin se často upraví, když pomine vyvolávající příčina.

albuminurie

Přítomnost bílkoviny zvané albumin v moči v množství větším než norma. Albuminurie může být známkou onemocnění ledvin

allograft

Orgánový nebo tkáňový transplantát mezi dvěma lidma

Alportův syndrom

Vrozené onemocnění, které vede k postižení ledvin. Běžně se poškožení ledvin. Většinou se vyvíjí během dětství a je těžší u chlapců než u dívek. Onemocnění vede čast k selhání ledvin, poruchám sluchu a zraku. Známkami onemocnění je trvalá přítomnost krve a bílkovin v moči.

analgetické ledviny

ztráta funkce ledvin v důsledku dlouhodobého užívání léků tlumících bolesti. Nejnebezpečnější jsou kombinace s aspirineme a acetaminophenem.

anemie

Stav, kdy krev obsahuje příliš málo červených krvinek. Červené krvinky přenášejí kyslík do tělesných tkání. Anemický pacient má hůře prokysličený organismus. Může pociťovat slabost, únavnost, bývá bledý, může mít bušení srdce. Anemie je častá u nemocných s chronickým selháním ledvin nebo u nemocných léčených dialýzou

anurie

Stav, při němž ledviny přestanou produkovat moč.

arteriovenózní (AV) fistule

Chirurgicky vytvořené spojení mezi arterií (tepno) a vénou (žílou) nejčastěji na předloktí u nemocného který bude nebo již potřebuje hemodialyzační léčbu. Spojení teny a žíly vede ke zesílení žíly a zajištění dostatečného průtoku žílou. Běžně během dialyzační procedury prochází dialyzačním přístrojem 200-350 mililitrů, někdy i více krve za minutu. Do takové žíly lze opakovaně píchat dialyzační jehly.

AV fistule

autoimunní onemocnění

Stav, při němž je organismus atakován vlastním imunitním systémem. Jako příklad lze uvést např. Goodpasterův syndrom

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

B

biopsie

Procedura, při níž je odebrána velmi malá část orgánu, který je cílem biopsie- například ledvin, močového měchýře, jater apodobně. Vzorek tkáně je následně zpracován a mikroskopicky vyšetřován. více na Biopsie

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

C

calcitrol

Aktivní forma vitamínu D, potřebná ke správné funkci kostního metabolismu. Již v časném stadiu chronické renální insuficince je jeho produkce snížená. Nefrolog pak ordinuje náhradu v tabletách - u nás preparáty AlphaD3 nebo Rocaltrol

Calcium

viz vápník

cukrovka

Viz diabetes mellitus

cysta

Abnormální dutina obsahující tekutinu, plyn nebo polotuhý materiál. Cysty se mohou tvořit v ledvinách, ale i v jiných částech těla. Jednotlivé cysty většinou nemají vliv na funkci ledvin, ale jejich větších počet může vést k poškození ledvin. Zvláštním typem cyst je polycystická nemoc ledvin

cystin

Aminokyselina, která se běžně nachází v organismu. Aminokyseliny jsou základními stavebními kameny bílkovin

cystinové kameny

Vzácná forma ledvinových kamenů, tvořených aminokyselinou cystinem

cystinurie

Stav, při němž moč obsahuje vysoké množství aminkyseliny cystinu. Pokud se cystin nerozpustí v moči, pak může vytvářet ledvinové kameny

cystitis (cystitida)

Zánět močového měchýře, způsobuje bolest a pocit pálení v podbřišku a nebo močové trubici.

cystoskopie

Nástroj používaný k vyšetření močového měchýře. Toto vyšetření je nazýváno cystoskopie

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

D

diabetes insipidus

Onemocnění, pro něž je charakteristické časté močení velkého množství moči, extrémní žízeň a celkový pocit slabosti. Tento stav může být způsoben poškozením funkce podvěsku mozkového nebo poškozením ledvin. U diabetu insipidu jsou hladiny cukru v krvi normální!

diabetes mellitus = úplavice cukrová = cukrovka

Onemocnění charakterizované vysokou hladinou cukru = glukózy v krvi, která je způsobena neschopností těla dostatečně zpracovat glukozu. U typu 1 slinivka břišní není schopna produkovat dostatečné množství inzulínu, u typu 2 je tělo rezistentní na působoní dostupného inzulínu.

dialýza

Proces odstraňování zplodin metabolismu z těla umělou cestou. Tato činnost je u zdravých jedinců vykonávána ledvinami. Dojde-li k selhání ledvin, musí být krev čištěna uměle pomocí speciálního vybavení. Jsou používány 2 hlavní formy dialýzy: hemodialýza a peritoneální dialýza

dialyzát

Roztok, používaný k očiťování organismu od odpadních látek u obou forem dialýzy: hemodialýzy a peritoneální dialýzy.

dialyzátor

Část dialyzačního přístroje. Má 2 oddíly, oddělené od sebe polopropustnou membránou. Jednou částí protéká krev a druhou protéká dialyzační roztok. Skrz membránu dochází k prostupu odpadních látek z krve do dialyzačního roztoku podle koncentračního spádu. Tomuto ději se říká dialýza. Podle nastaveného podtlaku na straně dialyzátu dochází k odstraňování přebytečné vody. Tomuto ději se říká ultrafiltrace Více na Hemodialýza

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

E

Edém = otok

Otoky způsobené přebytkem vody v organismu

Elektrolyty

Mierály v tělesných tekutinách, který vznikají rozpuštěním solí, zahrnují sodík=natrium, draslík=kalium, hořčík=magnesium, vápník=kalcium, chloridy. Ledviny kontrolují množství elektrolytů v organismu. Při selhání ledvin dochází k nerovnováhám ve složení elektrolytů, které mohou vyvolat vážné zdravotní potíže. Dialýza tento problém řeší.

erytropoetin

Hormon, tvořící se v ledvinách. Nedostatek tohoto hormonu vede k anemii - krevní nedostatečnosti.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

F

fistule

viz arteriovenozní fistule

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

G

glomerulus

Klubíčko mikroskopických krevních céviček v nefronu v ledvinách, v němž dochází k filtraci krve a vzniká tzv. primární moč. U zdravého člověka se denně profiltruje z krve až 120 litrů moči.

glomerulonefritida

Zánět glomerulu. Nejčastěji je způsoben autoimunním onemocněním

glomeruloskleróza

Jizvení glomerulu. Může být důsledkem cukrovky nebo důsledkem ukládáním deposit v částech glmerulu (fokální segmentální glomeruloskleróza). Nejčastějším příznakem glomerulosklerózy je proteinurie a selhání ledvin

Goodpasterův syndrom

Vzácné onemocnění, které většinou zahrnuje krvácení z plic, vykašlávání krve a zánět ledvin, který může vést k selhání ledvin. Toto onemocnění patří mezi autoimunní onemocnění

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

H

hematokrit

Výsledek vyšetření krve, které říká, kolek červených krvinek je přítomno v krvi. Nízký hematokrit známena anemii - krevní nedostatečnost. Ta může být způsobená buď nedostatečnou tvrobou krve nebo jejími velkými ztrátami.

hematurie

Krev v moči, která může být známkou přítomnosti ledvinových kamenů, glomerulonefritidy, nádoru ledvin nebo jiného onemocnění.

hemodialýza

Způsob náhrady funkce ledvin. více viz dialýza

hemolyticko uremický syndrom = HUS

Onemocnění, kterépoškozuje cévy a krvinky. Ničí červené krvinky, krevní destičky a výstelku cév. Onocnění často souvisí s infekcí bakterií Escherichia coli často z kontaminovaného jídla. U nemocných s HUS se může vyvinout akutní selhání ledvin

hormon

Chemická látka, produkovaná v některém orgánu a uvolňovaná do krve, aby spouštěla nebo regulovala určitý děj. V ledvinách jsou produkovány erytropoetin, renina calcitriol

hydronefróza

Rozšíření horní části močovodu a pánvičky, které je způsobené zablokováním odtoku moči do nebo z močového měchýře.

hyperkalciurie

Nezvykle velké množství oxalátu = šťavelanu v moči, které může vést k tvorbě kamenů.

hypertenze

Vysoký krevní tlak, způsobený přebytkem vody v organismu, zúžením cév nebo jinými příčinami.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

CH

chronický

Trvající dlouhou dobu. Chronické onemocnění se vyvíjí pomalu. Chronická nedostatečnost ledvinse může vyvíjet po dobu mnoha let a vyústí v chronické selhání ledvin.

chronická nedostatečnost ledvin

Orig: chronic renal failure, je pomalá a progresivní ztráta funkce ledvin v průběhu několika let. Většinou ústí v chronické selhání ledvin (orig. end stage renal disease. V tomto stadiu lidé již potřebují léčbu nahrazující funkci ledvin - dialýzu nebo transplantaci. Viz selhání ledvin)

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

I

IgA nefropatie

Onemocnění ledvin, způsobené ukládáním bílkoviny Imunoglobulin A (IgA) v glomerulu. Depozita imunoglobulinu poškozují glomeruly, čož vede k pronikání červených krvinek a bílkovin do moči, k otokům rukou a nohou. U části nemocných dochází během let k selhání ledvin.

imunitní systém

Obranný systém organismu, který brání tělo před viry, bakteriemi nebo jinými cizími částmi.

imunosupresiva

Léky používané k potlačení imunitní reakce organismu. Léky jsou podávány u pacientů po transpantaci ledviny k prevenci rejekce a u nemocných s autoimunitními onemocněními jako například lupus erytematodes

infekce močových cest

Přítomnost infekce v močových cestách. Projevuje se pálením řezáním při močení. Infekce může cestou močovodů do ledvin a způsobit pyelonefritidu.

intersticiální nefritida

Zánětlivé onemocnění buněk ledvin, které nejsou součástí nefronu. Onemocnění může vést k akutnímu selhání ledvin nebo chronickému selhání ledvin

intravenózní vylučovací urografie

Rentgenové vyšetření ledvin, močovodu a močového měchýře. Jodová kontrastní látka je aplikována do žíly, svým průběhem vylučování - vychytáváním v ledvinách, shromažďováním v moči - zobrazuje na rtg snímku strukturu močového ústrojí.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

K

karcinom ledvin

Nádor ledviny

kostní nemoc

Poškození kostí, které souvisí s dlouhodobý poškozením funkce ledvin. Je více forem postižení kostí při ledvinné nedostatečnosti, ale hlavním spouštěcím mechanismem je nedostatčná tvroba calcitriolu, tj aktivního vitamínu D

kreatinin

Konečný produkt bílkovin masa buď přijatého potravou a vlastních svalů. Kreatinin je odstraňován z těla ledvinami. S pokračujícím selháváním ledvin hladina kreatininu v krvi roste

Kreatininová clearance

Test, který měří jak efektivně ledviny odstraňují kreatinin a ostatní odpadní látky z krve. Nízká kreatinová klearance znamená poškození ledvinných funkcí. Zjišťuje se ze vzorku moči sbírané za 24 hodin a vzorku krve. Uvádí se v mililitrech/sekundu. Toto číslo přibližně uvádí, kolik vznikne v ledvinách tzv primární moči, tedy filtrátu krve. Vynásobením výsledku číslem 86,400 zjistíte, kolik litrů filtrátu v ledvinách za den vznikne. U zdravého člověka je to kolem 120 litrů primární moči! U nemocného, který začíná dialýzu jen kolem 15 litrů.

Kt/V

Vypočtený ukazatel účinnosti dialýzy. Hodnota Kt/V je ovlivněna váhou dialyzovaného nemocného, vlastnostmi použitého dialyzátoru, rychlostí průtoku krve dialyzátorem, délkou dialyzační procedury, účinností protisrážlivé léčby během dialyzační procedury, funkcí arteriovenozní fistuly. Doporučená minimální hodnota Kt/V u nemocného v pravidelném dialyzačním léčení 3x týdně je 1.2. Je kontrolována pravidelně vždy jednou měsíčně.

kyselina močová

Kyselina močová vzniká jako produkt při metabolismu živočišných bílkovin. Její nadbytek může vést k dnavým záchvatům, její vyšší vylučování ledvinami může být příčinou vzniku urátových (z kyseliny močové) kamenů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

L

ledviny

Párový orgán fazolovitého tvrau velikosti 12x6x3cm. Jsou umístěné v podél páteře v bederní oblasti. Ledviny neustálým filtrováním krve tvoří moč, která je odváděna močovody do močového měchýře Více vizZdravé ledviny

ledvinové kameny

Kámen, tvořící se z krystalů obsažený v moči. Tvoří se na vnitřních površích ledvin: pánvičky nebo močovodů

litotrypse

Rozbíjení kamenů. Metoda používá rázové vlny nebo jiné techniky

Lupus erytematodes

A=Autoimunní onemocnění kdy tělo tvoří protilátky proti vlastním tkáním. Onemocnění postihuje různé části těla: krvetvorbu, cévy, ledviny, srdce, kůže apod.

lupusová nefritida

Zánětlivé postižení ledvin u nemoci systémový lupus erytematodes. Onemocnění může vést k hematurii, proteinurii a posléze k selhání ledvin

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

M

membrána

1. Tenká vrstva nebo povrch, který pokrývá dutinu a povrch organů dutiny břišní může sloužit jako filtr. Dovoluje drobným částem jako močovina, kreatinin, minerály, prostupovat tkání a krve do dutiny břišní naplněné dialyzačním roztokem. V dutině břišní se této tenké vrstvičce říká peritoneum
2. Membrána v hemodialyzačním filtru je vyrobena z polopropustného materiálu, který rovněž umožňuje prostup nejmenších chemických látek skrz, zatímco větší části, jako bílkoviny, krevní destičky zůstávají na krevní straně. AV fistule

membranoproliferativní glomerulonefritida

Nemoc, která se objevuje zvláště u dětí a dospívajících. Nemoc vede k jizvení glomerulů, což se projevuje proteinurií, hematurií a někdy vede k chronickému selhání ledvin .

moč

Tekutina, vznikající v ledvinách filtrací krve, odstraňje z těla odpadní látky. Cestou ledvinové pánvičky, močovodů a močového měchýře je posléze močovou trubicí močením odstraňována z těla.

močovina

Odpadní produkt v kvi, který vzniká jako konečný produkt při metabolismu bílkovin. Ledviny filtrují krev aby odstranily močovinu (ureu) Pokud funkce ledvin klesá, hladina močoviny v krvi od určitého stupně roste (viz selhání ledvin)

močovody

= ureter. "Trubičky" spojující pánvičky ledvin s močovým měchýřem.

močová trubice

Viz uretra Trubice, která odvádí moč z močového měchýře ven z těla.

močový měchýř

Dutý orgán v malé pánvi, jehož úkolem je zadržovat moč

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

N

nefrektomie

Chirurgické odstranění ledviny

nefrogenní diabetes insipidus

Trvalá žízeň a časté močení velkého množství moči, protože ledvinové tubuly nejsou schopny reagovat na adiuretin

nefrolithiáza

Viz ledvinové kameny

nefrolog

Lékař, který léčí nemocné s onemocněním ledvin nebo s hypertenzí.

nefron

Základní funkční jednotka ledvin. Kažká ledvina obsahuje až 1 milion nefronů. Nefron se skládá z glomerulu, kde dochází k filtraci krve a vzniku asi 120-170 litrů moči denně, a tubulů, které v dalším průběhu moč zahušťují a upravují její složení.

nefrotický syndrom

Soubor symptomů, vznikajících v důsledků velkých ztrát bílkovin močí. Nefrotický syndrom zahrnuje vysoké ztráty bílkovin do moči, nedostatek bílkoviny v krvi, tvorbu otoků a vysokou hladinu cholesterolu v krvi.Těžký neléčený nefrotický syndrom nezávisle na své příčině je stavem ohrožujícím pacienta řadou komplikací.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

O

oxaláty = šťavelany

Organická látka, která v kombinaci s vápníkem tvoří v moči nejčeastější druh ledvinových kamenů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

P

pánvička ledvinová

Rozšířená horní část močovodů do které ústí sběrný systém kanálků ledviny, pánvička přechází do močovodu, který posléze ustí do mčového měchýře.

perkutánní litotrypse

Metoda, při níž s z vpichu v bederní oblasti je zavedeno speciální instrumentárium k robíjení a odstraňování ledvinových kamenů z ledvinové pánvičky

peritoneální dialýza

Viz dialýza

Polycystická nemoc ledvin

Vrozené onemocnění, které je charakterizováno tvorbou mnoha hroznovitých, tekutinou vyplněných cyst, v průběhu času vedoucí k zvětšování ledvin. Zvětšováním cyst dochází k poškozování zbývající ledvinové tkáně a tím k rozvoji chronické nedostatčnosti ledvin až k terminálnímu selhání levin

proteinurie

Přítomnost bílkoviny v moči, svědčí pro poškození ledvin, větší množství bílkoviny v moči - více než 1 g/24 hodin svědčí pro poškození glomerulů

pyelonefritida

Infekce ledviny nebo ledvin bakteriemi, které se do ledviny dostaly nejčastěji močovými cestami

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

R

renální

= ledvinový

renální tubulární acidóza (RTA)

Vada funkce ledvin, při níž ledviny mají poškozenou schopnost vylučovat kyseliny. Porucha vylučování kyselin vede ke slábnutí kostí, tvorbě ledvinových kamenů, a u dětí ke špatnému růstu.

renin

Hormon produkovaný v ledvinách, pomáhá regulovat objem tekutin v těle a krevní tlak.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

S

scintigrafické vyšetření ledvin

Vyšetření struktury, průtoku krve a funkce ledvin. Na počátku vyšetření je do žíly vyšetřovaného aplikována lehce radioaktivní látka. Průchod látky ledvinami je zaznamenán snímači.

Systémový lupus erytematodes = SLE

Viz lupus erytematodes

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

T

Terminální selhání ledvin (ESRD end stage renal disease

Úplné selhání ledvin. Tělo zadržuje tekutiny a nebezpečné odpadní látky. Pacient potřebuje dialyzační léčbu k náhradě funkce ledvin.

transplantace

Náhrada nemocného orgánu novým orgánem. Zdrojem orgánů je buď žijící dárce - nejčastěji příbuzný nebo zemřelý člověk

tromboza ledvinné žíly

Sražená krev v žíle, která odvádí krev z ledviny. Tento stav se může objevit u pacientů s nefrotickým syndromem

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

U

ultrazvuk

Technika, která pomocí bezpečných aa bezbolestných ultrazvukových vlny získá obraz na obrazovce vyšetřovaného orgánu a jeho obraz jeho struktury.

urea

= močovina

uremie

Onemocnění, které je způsobeno extrémním nahromaděním urey a dalších odpadních látek v důsledku selhání ledvin Mezi příznaky patří:

ureteroskopie

Vyšetření, při němž pomocí tenkého optického nástroje, který je zasunut přes močovou trubici je vyšetřován močovým měchýř a močovody, můžee být odstraněn kámen z močového měchýře a z močovodů.

uretery

= močovody.. "Trubičky" spojující pánvičky ledvin s močovým měchýřem.

uretra

= močová trubice. Trubice, která odvádí moč z močového měchýře ven z těla.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

V

vápník

Minerál, potřebný pro organismus pro silné kosti a zuby. Vápník může být součástí ledvinových kamenů

vylučovací urografie

Viz intravenézní vylučovací urografie

vyšetření moči

Vyšetření vzorku moči, které může upozornit na onemocnění ledvin nebo i jiných orgánů.

chemické vyšetření
 • pH = kyselost moči
 • bílkovina (normálně není)
 • cukr (normálně cukr v moči není)
 • krev (normálně není přítomna)
 • bilirubin (normálně není, přítomnost může svědčít poro poškození jater nebo rozpad červených krvinek)
 • ketolátky (nomálně nejsou, můžou se objevit např. při cukrovkce, hladovění apod)
mikroskopické vyšetření
 • červené krvinky
 • bílé krvinky
 • válce
 • epitelie
 • bakterie
Mikrobiologické vyšetření
Zjišťuje přítomnost, množství a typ bakterií a jejich citlivost na různá antibiotika
Vzorek moči sbírané 24 hodin
Ze vzorku moči sbírané 24 hodin a z krve můžeme zjistit funkci ledvin, proteinurii
Hamburgerův sediment
Vyšetřuje se z moči sbírané 3 hodiny. Umožňuje kvantifikovat množství ztrácených červených a bílých krvinek, a válců za určitou časovou jednotku.
Další vyšetření
Ve speciálních případech lze v moči určit například přítomnost užitých léků, drog apod.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V

Literatura a odkazy
 1. Kidney Dictionary z National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse , který umožňuje volné šíření svého obsahu

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 5.9.2002