Nemocnice Podlesí

B. Braun Avitum

www.ledviny.cz
Informace pro pacienty

Sběr moči před vyšetřením ledvin

Vážená paní, Vážený pane,

Ke správnému sledování vývoje Vašeho onemocnění je nutno znát hodnotu filtrace Vašich ledvin. Tu můžeme zjistit jen ze vzorku moči, sbírané přesně 24 hodiny, jejíž množství je přesně změřeno.

Postup sběru moči:

1. Den před kontrolou ráno v určitý čas - např. v 5 hodin - vymočit se do WC

2. Během následujících 24 hodin veškerou moč močit do předem označené láhve. V den sběru více pít, tak aby vymočené množství tekutin dosahovalo kolem 1500 - 2000ml. Vyšší příjem tekutin neprovádíme, pokud Vám předtím vyšší příjem tekutin nebyl doporučen vzhledem k pokročilému postižení ledvin / u dialyzovaných nemocných /

3. V den kontroly - ve stejnou hodinu jako v bodě 1., ráno po probuzení a po omytí genitálu vymočit část moči do láhve, malý vzorek vymočit do nádobek označených moč bakteriologicky a ranní moč, zbytek moči vymočit rovněž do láhve.

4. Odměřit množství moči v láhvi, číslo si dobře zapamatovat nebo si jej zapsat

5. Moč v láhvi PROMÍCHAT a ulít vzorek do zkumavky označené vzorek/24hod.

6. Při kontrole na naší ambulanci při odevzdání vzorků moči nahlásit sestře množství vymočené za 24 hodin.

Označení láhve pro sběr moči:

Odměrkou na tekutiny s přesně známým objemem /odměrky k měření objemu užívané v kuchyni, kojenecká láhev apod/ postupným naléváním vody a označováním na sklenici provedeme kalibraci sklenice. K označení objemu na sklenici můžeme použít fix na neporézní materiály, nebo prupisku, kterou píšeme na předem nalepenou náplast.

Objem moči by měl být změřen s přesností na lOOml.

příprava láhve na 24hodinový sběr moči

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 2.2.2001