Nemocnice Podlesí

B. Braun Avitum

www.ledviny.cz
Informace pro pacienty

MDRD rovnice - odhad funkce ledvin, odhad glomerulární filtrace

Velká část onemocnění ledvin, ať je příčina jakákoliv, vede k poškození funkce ledvin. Funkce ledvin se dá velmi přesně zjistit pomocí vyšetření krve a vzorku moči, sbírané za určitý časový úsek - nejčastěji za 24 hodin. Z takového vyšetření se zjišťuje tzv glomerulární filtrace, která přesně vypovídá, jak ledviny vykonávají svou práci. Jedná se vlastně o množství moči, které ledviny profiltrují za 1 vteřinu. Norma činí zhruba 1,3-2,5ml/s. Pokud toto číslo vynásobíte číslem 86400, získáte množství moči, které se profiltruje z krve za 24 hodin -tedy 120 - 220 litrů moči. U pacientů, kteří vstupují na dialýzu je činí glomerulární filtrace asi 0,17ml/s a méně tedy asi 15 litrů za den. Podle posledních pozorování je prokázáno, že již při malém poklesu glomerulární filtrace na hodnoty kolem 1 ml/s se výrazně zvyšuje rizko kardiovaskulárních onemocnění. Ne vždy je k dispozici přesné stanovoní glomerulární filtrace ze vzorku sbírané moči. Pro odhad funkce ledvin při znalosti hladiny kreatininu v krvi lze použít vzorec MDRD rovnice. Tato rovnic

Link: Tabulka k výpočtu - tato tabulka však nemusí fungovat ve všech prohlížečích
Excelová tabulka k výpočtu - stejná tabulka ve formátu Excelové tabulky.

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 15.2.08