Nemocnice PodlesíB. Braun Avitum

www.ledviny.cz

Hemodialyzační léčba

Zdravé ledviny čistí krev filtrací přebývající vody a odpadních látek. Ledviny rovněž produkují hormony, které udržují kosti silné a krev zdravou. Když obě ledviny selžou, tělo zadržuje tekutiny. Krevní tlak roste. Nebezpečné zplodiny látkové výměny se hromadí v těle. Tělo produkuje nedostatečné množství červených krvinek. Když k tomu dojde, potřebujete léčbu, která nahradí práci selhaných. Jednou z možností, jak nahradit selhané ledviny je: hemodialyzační léčba.

Účel:

Hemodialýza je procedura, která čistí a filtruje krev. Zbavuje tělo nebezpečných opadů a nadbytečných solí a vody. Rovněž kontroluje krevní tlak a pomáhá tělu udržet správnou rovnováhu takových látek jako draslík (kalium) sodík (natrium) a chloridy.

Jak se provádí:

Princip dialýzy - prostup zplodin látkové výměny jak u čaje

Průřez dialyzátorem Hemodialýza používá dialyzátor - speciální filtr, který čistí krev. Dialyzátor je připevněn k přístroji. Během dialýzy, krev proudí pomocí hadiček - krevních setů do dialyzátoru. Dialyzátor filtruje odpadní látky, hlavně močovinu (ureu) a kreatinin, fosfor a nadbytečné tekutiny. Průběžně vyčištěná krev proudí návratovým setem zpět do těla.Příprava:

Před první dialýzou musí být vytvořen přístup do cévního řečiště. Cévní přístup znamená způsob, jakým je krev odebírána a zpětně vrácena do těla během dialyzační procedury. Přístup může být vnitřní - uvnitř těla pod kůží nebo vnější - vně těla. Podrobnosti viz: Cévní přístupy

Kdo provádí dialýzu

Hemodialýza se v naší zemi provádí v hemodialyzačních střediscích. Domácí dialýza není u nás rozšířena. V hemodialyzačním středisku provádějí dialýzu školené sestry. V zemích, kde se provádí domácí dialýza, si provádí nemocný dialýzu ve spolupráci s druhou osobou (rodinný příslušník, přítel) po speciálním školení


Schéma dialýzy

Jak dlouho trvá

Hemodialýza se běžně provádí třikrát týdně. Každá dialýza trvá 4 - 5 hodin. Během dialýzy může dialyzovaný číst, psát, spát, vyprávět si nebo sledovat TV.

Možné komplikace

Vedlejší účinky mohou být způsobeny rychlými změnami v tělesných tekutinách a v chemické rovnováze během procedury. Svalové křeče a hypotenze jsou dvě nejčastější komplikace. Hypotenze - náhlý pokles krevního tlaku, může způsobit pocit slabosti, závratí nebo pocitu na zvracení.
Běžně trvá několik měsíců, než si dialyzovaný zvykne na hemodialýzu. Mnoha těmto vedlejším účinkům lze předejít, pokud jsou dodržována správná dietní opatření, a pokud dialyzovaný užívá léky dle předpisu. Potíže by měl dialyzovaný vždy oznámit ošetřujícímu personálu. Často mohou být rychle a jednoduše léčeny

Dieta:

Hemodialýza a správná dieta mohou redukovat odpadní látky, které se hromadí v těle. Personál a dietní sestra dialyzovanému mohou pomoci naplánovat jídla podle rad lékaře. Při výběru jídel by měl dialyzovaný pamatovat:

Otázky, které můžete konzultovat se svým lékařem:

Literatura a odkazy
  1. Text přepracován a obrázky převzaty ze stránky Hemodialysis z National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 8.11.2001