B. Braun Avitum

Trocha historie dialyzačního střediska v Třinci

minulost

V 80-tých letech minulého století již byla hemodialyzační léčba standardní metodou léčby selhání ledvin. Pád komunistického režimu přinesl mnohé systémové změny ve společnosti. Změna způsobu financování zdravotnictví v první polovině 90-tých let a dostupnost zahraničních technologií umožnily v Československu a později v České republice bouřlivý rozvoj medicíny.

Česká nefrologie se začala extenzivně rozvíjet, během několika let se počet dialyzační středisek více než zdvojnásobil. Dnes patříme mezi země s nejhustší sítí dialyzačních středisek na světě. V říjnu 1991 bylo na okresní úrovni rozhodnuto o záměru zřídit druhé dialyzační středisko v okrese Frýdek-Místek.

únor 1992 - zahájení činnosti

Již v únoru 1992 po nezvykle pružné rekonstrukci lůžkového rehabilitačního oddělení zahájilo svou činnost hemodialyzační středisko se svými 6 dialyzačními místy.

1.7.1993 - privatizace

Od 1.7.1993 přebírá činnost Závodní nemocnice společnost Nemocnice Podlesí, která jako druhá v zemi začíná provozovat soukromou nemocnici. V následujícím období dochází k profilaci nemocnice, v níž se vyčleňují dva nosné specializované programy: Kardiologický s kardiochirurgickým a Centrum miniinvazivní chirurgie s cévní chirurgií.

1.9.2001 - přičlenění k firmě EuroCare

V roce 2001 dochází po předchozích jednáních k uzavření smlouvy s firmou EuroCare, s.r.o.. o prodeji části podniku - Dialyzačního střediska. Firma EuroCare, s.r.o. Společnost pro mimotělní ošetření krve je firma, která se specializuje na poskytování dialyzační léčby. Sidlo společnosti je společné s firmou BBraun, s níž je majetkově a organizačně provázána. Firma EuroCare je tak součástí řetězce společností, poskytujících dialyzační léčbu v různých částech světa.

,

15.12.2001 - 15.2.2002 rozsáhlá přestavba

Firma EuroCare zahajuje rozsáhlou rekonstrukci dialyzačního střediska. Během 2 měsíců je dialyzační středisko zásadním způsobem přestavěno a jeho kapacita se rozšiřuje z původních 6 na nových 9 dialyzačních míst. Přestavba dialyzačního střediska umožňuje zrušit pro klienty zatěžující noční směny, zvyšuje se komfort poskytované dialyzační léčby. Dialyzační středisko je vybaveno nejmodernější dialyzační technikou - 10 nových dialyzačních monitorů. Prostředí dialyzačního střediska připomíná nemocniční prostředí jen minimálně. Pacienti mají během dialyzační procedury možnost sledovat TV, poslouchat rozhlas. Firma organizuje pro své klienty rekreační pobyty v zahraniční.

Dne 3. dubna 2002 se konalo slavnostní otevření dialyzačního střediska.

Dne 28.2.2003 se konalo první setkání pacientů a personálu dialyzačního střediska - viz: Reportáž

24.7.2003 - rozšíření dialyzačního spektra

Dne 24.7.2003 jsme rozšířili nabídku dialyzační léčby o možnost hemodiafiltrace on-line.

1.1.2007

Firma EuroCare se sjednocuje v rámci skupiny B. Braun pod jednotný název B. Braun Avitum

dále...

Program chronické dialýzy stále roste, roste počet dialyzovaných nemocných. V rámci firmy EuroCare je kladen hlavní důraz na sledování kvality poskytované léčby. Kvalita je kromě jiných parametrů sledována a srovnávána pomocí kvalitativních ukazatelů:

Kvalita procedurálních postupů je sledována v rámci ISO certifikace.

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz