RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

24. 02. 2010

Světový den ledvin

World Kidney Day 11. března 2010
11.3.2010 - Světový den ledvin - již tradiční připomenutí faktu, že každý desátý z nás nemá zdravé ledviny a rizik z toho vyplývajících. Letošní světový den ledvin se zaměřuje na riziko poškození ledvin u diabetiků. Je to celkem logické, když téměř polovina klientů dialyzačních středisek jsou právě diabetici.
Již tradičně se u této příležitosti koná den otevřených dveří na všech dialyzačnícních střediscích B. Braun Avitum v Česku i na Slovensku. Součástí bude možnost jednoduchého skríningového vyšetření krevního tlaku, vyšetření moči papírkem a změření glykemie.

Linky: dialyzační střediska B. Braun Avitum
Stránky světové dne ledvin, kde lze sledovat průběh akce na celém světě


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

31. 01. 2010

pravidlo 30-20-10 nebo 0,5-0,33-0,17

Ve většině laboratoří nyní dokáží, pokud lékař objedná vyšetření kreatininu v krvi, vypočíst odhadovanou funkci ledvin (eGFR) na základě vzorce MDRD rovnice. Funkce ledvin nám říká, kolik mililitrů primární moči (tedy filtrátu) ledviny vyprodukují za časovou jednotku. K výpočtu je potřeba znát:


Otázkou zůstává, co se získanými výsledky. Odpověď ve shodě s doporučeními K-DOQI dává článek na www.renalandurologynews.com. Hlavním motivem citovaného článku je pozdní příprava cévního přístupu pro hemodialýzu. Dle statistik v roce 2006 86% pacientů začínalo dialýzu cestou katetru. Pokud byli před zahájením dialýzy sledování nefrologem, měli jen 25% pravděpodobost, že v době zahájení hemodialýzy budou mít připravenou arteriovenózní fistuli. Autor doporučuje jednoduché pravidlo 30-20-10. Hodnoty eGFR 30-20-10 jsou ty hodnoty funkce ledvin v ml/minutu, kdy je vhodné provést určitá opatření. Pro naše laboratoře toto pravidlo nemusí platit, protože se častěji funkce ledvin uvádí v ml/s. Poté by mělo toto pravidlo hodnotu: 0,5-0,33-0,17.Klesne-li eGFR pod 30 ml/min (0,5ml/s), má být pacient vyšetřen nefrologem a pokud je potřeba, měl by být dále sledován nefrologem spolu s odesílajícím lékařem. Časné odeslání k nefrologoví/nefroložce je spojeno s nižší nemocností, úmrtností a nižšími náklady na léčbu. Kromě léčby krevního tlaku, anémie, kardiovaskulárního rizika poruchy kostního a minerálního metabolismu, měl by nefrolog zahájit diskusi o možnostech budoucí léčby náhradou ledvin (příbuzenská transplantace, peritoneální dialýza, hemodialýza, transplantace). Tato diskuse by měla být zahájena na začátku nefrologické péče a zahrnuje nejen pacienta, ale i nejbližší rodinné příslušníky a praktického lékaře. Nemocní, kteří se cítí posíleni a mají realistická očekávání budoucí léčby mají menší pravděpodobnost, že odmítnou nebo budou oddalovat poskytnutí život zachraňující léčbu v budoucnosti


Klesne-li eGFR pod 20 ml/min (0,33ml/s) , měl by se pacient informovaně rozhodnout, o budoucím způsobu léčby. Pokud se rozhodne pro hemodialýzu (HD), měl by být odeslán k našití arteriovenózní fistule (AVF). Pokud se rozhodne pro peritoneální dialýzu(PD), zavedení peritoneálního katetru může být oddalováno podle poklesu eGFR. Přesto v některých případech může být doporučeno vytvoření AVF i těm pacientům, kteří se rozhodli pro PD. Jedním z krajních přístupů je poskytnutí "informovaného nesouhlasu". Je to dokument, který popisuje rizika a nevýhody pozdního našití AVF a rizika a výhody katetru jako cévního přístupu. Cílem je podpořit časné našití AVF.

Klesne-li dále eGFR pod 10 ml/min (0,17,l/s) (nebo 15 ml/min (0,25ml/s) u diabetiků), pacient by měl již míž vyzrálý cévní přístup a být připraven k zahájení chronické náhrady funkce ledvin.

Zatímco vlastní zahájení dialýzy je individalizovaným postupem, výše zmíněný postup dle uvedených "zlomových" bodů by měl vést k vyššímu procentu pacientů zahajujících díalýzu s připraveným cévním přístupemLink: The '30-20-10' Rule for Renal Care na www.renalandurologynews.com
Fistula first - stránky propagující AVF jako první cévní přístup pro HD
výpočet eGFR


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

11. 09. 2009

paliativní péče a ledviny

Dnes jsem měl možnost vysoupit na XIV. geriatrickém dni ve Zlíně. Tématem konference byla paliativní medicína. Ve druhém bloku vystoupili kolegové různých specializací se svým vlastním pohledem a zkušeností s péčí o terminální pacienty a volbě postupů paliativní medicíny.
Přestože nalezení hranice, kdy pacienta aktivně léčit a kdy jej důstojně doprovázet k nevyhnutelnému konci života není nijak ostrá a v mnohých případech se stanovuje velmi těžce, byla konference pro mě přínosem. Ukázala zúčastněným, že hledání této hranice je součástí naší každodenní práce. Základním předpokladem v úspěšném a důstojném završení naší péče o chronicky nemocného je otevřená komunikace s pacientem případně jeho pověřeným rodinným příslušníkem, probrání všech možností léčby, ujasnění si skutečného zdravotního stavu a ujasnění si priorit dle přání nemocného.
Stále je nutno mít na paměti primum non nocere (především neškodit) a někdy pokračování v léčbě za každou cenu může mít právě charakter poškozování práv a přání nemocného.
Současné možnosti paliativní mediciny umožňují doprovázet nemocného na jeho závěrečné pouti životem tak, aby odcházející netrpěl zbytečnými bolestmi, dušnostmi, a při zapojení rodiny a blízkých, aby nebyl osamocen.


Link: Stránky Geriatrického dne
Paliativní medicína velmi pěkné a poučné stránky
Přednáška ve formátu power point
Přednáška v samospouštěcím formátu ppsnapsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

09. 06. 2009

ketoanaloga

Dietní opatření jsou nedílnou součástí léčby onemocnění ledvin. U části pacientů, kteří dodržují nízkobilkovinnou dietu, nebo kteří trpí nechutenstvím a mají nízký příjem bílkovin, nebo ti, u nichž nepřistupujeme z nejrůznějších důvodů k zahájení dialyzační léčby, má smysl podávání tzv. ketoanalogů aminokyselin. Jejich úkolem je využít část odpadního dusíku v těle a vyrobit z nich plnohodnotné bílkoviny.
Více si můžete přečíst v brožuře, poskytnuté laskavostí firmy Fresenius Kabi

Link: Ketosteril_brožura

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

15. 03. 2009

rozhovor s dr. Vojancem

Dne 9.3.2009 byl hostem Václava Žmolíka Radiožurnálu kolega MUDr. Vladimír Vojanec, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce. V půlhodinovém rozhovoru je v kostce shrunuta základní problematika nefrologie: jak předejít nemocem ledvin, jak odhalit nemoci ledvin, základní údaje o náhradě funkce ledvin - transplantaci ledvin, dialýze. Došlo i na dotazy posluchačů. To vše u příležitosti Světového dne ledvin.

link: stream rozhlasového vysílání
Fotka a stručná upoutávka na pořad s linky

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

16. 09. 2008

nové infromace pro pacienty v češtině

Již delší dobu pracuje u nás sesterská National Kidney Foundation, organizace původně vzniklá ve Spojených státech. Česká nadace pro nemoci ledvin má ve svém programovém prohlášení trochu méně ambiciózní cíle, než její starší a mnohem větší pramáti v USA.
Nyní u nás od června potichounku spustila své internetové stránky. Největším přínosem těchto stránek je kapitola "Informační brožurky". Jsou zde umístěny brožurky, které bylo možno zahlédnout na některých nefrologických ambulancích již v minulosti. Poskytující základní informace o mnoha tématech spojených s onemocněním ledvin.

Názvy příruček k dnešnímu dni:

* ANCA - asociovaná vaskulitis
* Cukrovka a onemocnění ledvin
* Prevence a časté příznaky onemocnění ledvin
* Zásady diety při onemocnění ledvin
* Cévní přístupy pro hemodialýzu
* Urolitiáza - močové kameny
* Nefrotický syndrom
* Iga - nefropatie
* Anémie u nemocí ledvin
* Polycystická choroba ledvin
* Svráštělé ledviny
* Těhotenství a nemoci ledvin
* Vysoký krevní tlak a ledviny
* Peritoneální dialýza
* Hematurie
* Systémový lupus erythematosus
* Zvýšená hladina draslíku v krvi - hyperkalémie
* Renální biopsie

Link: www.nadaceledviny.cz
Brožurky
NKF - National Kidney Foundation

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

15. 02. 2008

ohad funkce ledvin

Profiltrují Vaše ledviny rovněž 200 litrů moči za den? Jak to zjistit a nesbírat přitom moč za 24 hodin? O tom v novém článku v sekci Poučení pro klienty

Link:
MDRD rovnice - odhad glomerulární filtrace

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

24. 01. 2008

Proč WKD - mezinárodní den ledvin

WKD obrázek
Tak jak máme Mezinárodní den žen, Mezinárodní den otců, Mezinárodní den vody, tak máme od roku 2006 Mezinárodní den ledvin. Ano, i nefrologové se potřebují zviditelnit a ukázat všem, že jejich práce je ta nejdůležitější. Tento den se koná vždy 2. čtvrtek v březnu. Vloni to bylo právě na MDŽ 8.3., letos to bude 13.3.08
Důvodem této líhnoucí se tradice je snaha nefrologů upozornit zbytek světa na to, jak dramaticky roste počet lidí s onemocněním ledvin a jak i malé poškození ledvin několikanásobně zvyšuje riziko infarktů, mrtvic, ucpaných cév dolních končetin.
Snahou je informovat veřejnost, která dnes již celkem běžně ví, co je to vysoký krevní tlak, zvýšený cukr, vysoký cholesterol a jak každá cigareta zabíjí, o tom, že existuje nějaký kreatinin, nějaký albumin v moči a funkce ledvin, která, je-li lehce snížená, zabíjí podobně jako ty cigarety...

Link:
český překlad stránky faktů o onemocnění ledvin
Fakta o onemocnění ledvin - originál
World Kidney Day - stránky Mezinárodního dne ledvin

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

24. 05. 2007

Kontrastem indukovaná nefropatie

Dne 15.5.07 jsem se měl možnost vystoupit na sympoziu věnovanému kontrastní nefropatii s přednáškou o kontrastní nefropatii na XV. sjezdu České kardiologické společnosti v Brně.

Link: přednáška ke stažení CIN očima lékaře - soubor pdf ke stažení

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

19. 09. 2005

glomerulopatie

Pacient se často od svého lékaře dozví, že trpí glomerulonefritídou, glomerulosklerózou nebo nyní nověji glomerulopatií. O tom, co to je a jaký je v tom rozdíl, jsem se snažil popsat v novém článku glomerulopatie v kapitole O ledvinách
Zda vážený čtenář bude z toho článku chytřejší však nejsem si zcela jist.

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

28. 05. 2004

odpovědi

Splnil jsem resty a odpověděl na dlouho nezodpovězené otázky v návštěvní knize.

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

18. 12. 2003

funkce ledvin

Při každém dlouhodobém onemocnění ledvin hrozí, že funkce ledvin se začne postupně snižovat. Často se setkávám s pacienty, kteří se léčí mnoho let a přitom netuší, že mají výrazně zhoršenou funkci ledvin. Nebo naopak pacient dosal někdy v minulosti informaci, že skončí na dialýze a přitom funkce ledvin je stále relativně dobrá.
Je to trochu škoda, když se u ledvin dá funkce zjistit relativně snadno a pak při opakovaných kontrolách sledovat v čase.
Pro lepší pochopení funkce ledvin jsem upravil stránku:
Zdravé ledviny: stavba a funkce
O stupních chronického onemocnění ledvin píšu v článku o stupních chronického onemocnění ledvin. Pro názornost slouží graf závislosti hladiny kreatininu na funkci ledvin z článku o Selhání ledvin

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

15. 12. 2003

stupně poškození ledvin dle K-DOQI

Chronické onemocnění ledvin vede v mnoha případech k pozvolnému snižování funkce ledvin, která se dá s vysokou přesností měřit. Podle stupně snížení funkce ledvin je volen i další postup léčby a sledování pacienta. Doporučení K-DOQI nyní rozdělují chronická onemocnění ledvin právě podle stupně poškození funkce ledvin.
Stručný překlad Stupňů chronického onemocnění ledvin .
Toto jednoduché dělení nemoci ledvin má význam pro určení další strategie léčby a sledování pacienta

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

08. 08. 2003

článek o ledvinách

Informační článek prof. Tesaře o ledvinách, jejich nemocech na serveru VZP

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

26. 05. 2003

slovník

NOVÝ SLOVNÍK, tentokrát anglický na stránce Ledvinové sítě Horního Středozápadu (doslovný překlad The Renal Network of the Upper Midwest, Inc.)

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

13. 02. 2003

nedostatečnost ledvin

Renální insuficience - nedostatečnost ledvin i s obrázkem

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

24. 09. 2002

slovník

Postupně píšu slovník některých medicínských termínů z oboru nefrologie. Výsledná verze slovníku bude zde Určeno laické veřejnosti, odborníky prosím o shovívavost. Připomínky vítány

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: