RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

22. 09. 2010

setkání peritoneálních pacientů

Setkání pacientů léčených peritoneální dialýzou a pacientů v predialýza organizuje Společnost dialyzovaných a transplantovaných.

Program setkání s názvem Život s dialýzou zahrnuje seminář a následné diskusní posezení. Přednášky a diskusní příspěvky budou zaměřené např. na predialyzační péči, výběr dialyzační metody, péči o peritoneální katétr, komplikace při peritoneální dialýze, výživu, oblékání a speciální doplňky, zkušenosti s cestováním, změny tělesné váhy apod. Podrobný program setkání najdete v odkazech na pozvánku.

ŽIVOT S DIALÝZOU
KDY v sobotu 23. října 2010, od 13.30 do 17.00
KDE Společnost DaT, Ohradní 1368, 140 00 Praha 4-Michle


Dopravu na seminář a zpět pro každého pacienta a jednu doprovodnou osobu hradí sponzor akce, společnost BAXTER CZECH spol. s r.o., která také zajistí dodání vaků s dialyzačním roztokem podle Vaší objednávky na místo setkání.


Na místě setkání bude zajištěno občerstvení, prostor pro výměnu dialyzačního roztoku a vaky s PD roztokem podle vaší objednávky, která je součástí přihlášky.
Převazový materiál, roušky a další náležitosti potřebné k peritoneálním výměnám je nutné si vzít s sebou. Po celou dobu konání setkání bude přítomen lékař a zdravotní sestra.

Přihlášku na setkání zašlete do 15. října 2010 na adresu uvedenou na přihlášce.

Na setkání s Vámi se těší

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy (SpolDaT) a partner akce společnost BAXTER CZECH spol. s r.o.

Link: Pozvánka k tisku v pdf
Pozvánka k vyplnění a odeslání rtf


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

22. 02. 2010

Ultračistá voda

Bez dialyzační vody není dialýza. Požadavky na kvalitu vody se stupňují. Přítomnost i zcela nepatrného množství nečistot a bakteriálního znečištění v okruhu dialyzační vody ohražuje pacienty vleklým zánětem, neprospíváním, urychlením aterosklerozy. Koncem roku 2009 proběhla na dialyzačním středisku v Třinci rekonstrukce rozvodu dialyzační vody. Trubice z nového materiálu a začlenění vyhřívací jednotky umožňují tepelnou desinfekci okruhu, při níž je celý okruh vyhříván na 90st C. Výsledky kvality vody odpovídají normám na čistotu odpovídajícím infúzním roztokům. První kontrolní odběry tento předpoklad zcela potvrzují.

Link: Ultračistá voda - článek Ing. Vápeníka v Braunovinách přibližuje tuto problematiku.


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

08. 08. 2009

kam se ztratilo železo

Železo se velmi špatně vstřebává u pacientů s chronickým selháním ledvin. Proto většinou léčba tabletami nezabírá a železo je pacientům podáváno ve formě nitrožilních injekcí. Část pacientů dostává nitrožilní železo již v předdialyzační péči - většinou je injekce aplikována při kontrolních odběrech. Na dialýze je nedostatek železa zvýrazněn sice drobnými, ale pravidelným ztrátami krve při napojování a odpojování pacienta. Proto většina pacientů dostává při dialýze injekci s železem.
Nathan Hellman (1) píše na svém blogu o všech dostupných preparátech železa. Radost pohledět na široký výběr. A situace u nás?

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

14. 03. 2009

petice za dialýzu obden

We, the undersigned, ask the Congressional Kidney Caucus to advocate for the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to increase the number of routinely reimbursed hemodialysis treatments from three per week (156/year) to every other day (183/year).

Česky: My, níže podepsaní, žádáme Nefrologický výbor Kongresu, aby prosadil pro centra pro Medicare a Medicaid Services zvýšení počtu běžně proplácených dialyzačních procedur z 3 za týden (156/rok) na obden(183/rok)

Ve spojených státech stále více pacientů a zdravotníků propaguje častější a delší dialýzu. Kromě vzmáhajícího se trendu domácích dialýz, při nichž se pacient svépomocně dialyzuje doma 6x týdně, se dnes, dva dny po Světovém dni ledvin objevuje nová inciciativa - Every Other Day Dalysis Petition - česky bych přeložil Petice za dialýzu obden.
Cílem je překonat historicky daný a ničím nezdůvodněný dialyzační režim třech dialýz týdně. Celosvětově zavedenou praxí jsou totiž 3 dialýzy týdně - např. Po-St-Pá nebo Út-Čt-So. Jak se mimo jiné uvádí v Petici, dlouhé přestávky ztrojnásobují riziko náhlé smrti.
Dále petice uvádí:
We believe that so-called “adequate dialysis” (three short treatments per week) merely allows people who need dialysis to hang onto life unproductively--in essence, many are prevented from living the life they were meant to live. This need not be the case! Research has proven that more treatments mean healthier lives, fewer hospitalizations, longer survival, increased productivity, and less overall cost to the healthcare system for people on dialysis.
Česky: Věříme, že tak zvaná "adekvátní dialýza" (tři krátké dialýzy za týden) stěží dovoluje dialyzovaným držet se neproduktivně života, přesněji, mnohým je bráněno žít životem, který by si přáli. Ale nemusí tomu tak být. Výzkum dokazuje, že více dialýz znamená zdravější život, méně hospitalizací, delší přežití, zvýšenou produktivitu a méně celkových nákladů zdravotnického systému na léčbu pacientů na dialýze.

Jednoznačně souhlasím. Zdá se, že je stále více dokladů o tom, že delší a hlavně častější dialýzy jsou pro pacienty výhodnější.
V České republice rovněž systém úhrad počítá s 3 dialýzami týdně, programy v pojišťovnách pečlivě hlídají počet 156 provedených dialýz za rok. Dialýzy navíc jsou možné, ale musí být medicínsky zdůvodněné - například převodnění pacienta, známky uremie, srdeční selhání nebo akutní dialyzační program s denním dialýzami. Přesto v současné době vládne všeobecná spokojenost se zavedeným stavem. Tato nová americká iniciativa možná rychle vyhasne, ale její argumentace je logická. Její autor na Rich Berkowitz, je přesvědčen, že iniciativa Dialýza ob den by neměla být považována za optimální, ale za minimální léčbu.

Linky:
link: Every Other Day Dialysis
Vyjádření autora petice
Diskuse na facebooku

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

26. 01. 2009

bezprostřední dialýza po vyšetření radiokontrastní látkou není nutná

S pokrokem v medicíně je občas nutno změnit i zaběhnuté rituály. Dlouhodobě se traduje, že po vyšetření radiokontrastní látkou musí u dialyzovaných pacientů bezprostředně následovat hemodialýza. Toto opatření pochází zřejmě z doby, kde se používaly vysokoosmolární radiokontrastní látky. V dnešní době na většině pracovišť intervenčních radiografických a koronarografických pracovišť jsou používány isoosmolární látky. U těchto látek i po podávání objemu 100-200 ml během vyšetření akutní převodnění pacienta nehrozí. pokračuj

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

23. 12. 2008

domácí dialýza

Již v roce 1963 je zaváděn systém svépomocné dialýzy. Jak taková dialýza probíhala naznačuje krátké video na youtube.V roce 1969 již vzniklo instruktážní video o napichování dialyzačních jehel pacientemV souvislosti se stále sílícím přesvědčením, že naši pacienti dostávají nedostatečnou dialyzační dávku, je zapomenutá domácí dialyzační léčba jednou z vhodných alternativ.


Link: spousta dalších videí na youtube
Nový pohled - iniciativa Renalweb propagující častější dialýzy

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

22. 11. 2008

nejlepší dialýza?

Už to konečně víme. Nejlepší způsob dialýzy. První otázka, kterou se pacient zeptá, když jej seznámíme s možnostmi, které nabízí současná lékařská věda v léčbě selhání ledvin. "A co byste si vybral(a) vy, doktore(ko), sestro (bratře)?" Na tuto otázku odpovědělo 6595 lékařů a sester. Odpovědi přinesl časopis Nephrology Dialysis Transplantation Plus.

Závěry: Průzkumu se zúčastnilo 6595 účastníků, 57% lékařů(ek) a 28% sester(bratrů)
Peritonální dialýza je považována za nejlepší volbu při zahájení plánované léčby u běžného pacienta.
Za nejlepší dlouhodobou léčbu je považována domácí hemodialýza, prováděná více než 3x týdně.
Nejlepším způsobem hemodialýzy je mezi Evropany považována vysokoobjemová hemodiafiltrace, zatímco Asiaté a Američané preferují high-flux hemodialýzu. Jen 7% upřednostňuje low-flux dialýzu.


Link: Originální článek

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

17. 07. 2007

shad pokračuje v závodění

Před nějakým časem jsem tu psal o Shadu Irelandovi, který přes mnohaletou dialyzační léčbu závodí v triatlonu. Na další závod se chystá v sobotu

Linky: článek v místním tisku
Shadovy stránky

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

11. 09. 2006

cvičit, cvičit, cvičit

O tom, že pohyb je pro pacienta na dialýze zcela zásadní se ví už dlouho. Vědět a realizovat je však rozdíl. O tom, že lze teorii převést teorii v praxi, a to dokonce i během dialýzy, hovoří článek na Hospital News. Pacienti během dialyzační procedury mají k dispozici rotoped, na němž během dialýzy trénují.

Zdroj:
článek na Hospital News


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

27. 04. 2006

Léčba anemie - méně někdy znamená více

Byla představena konečná data klinické studie, Korekce hemoglobinu a výsledky u nedostatečnosti ledvin.
Studie byla provedena za účelem zjištění, zda anemiční pacienti s chronickou ledvinovou nedostatečnosti před zahájením dialýzy, léčení erytropoetinem lafa na sledovanou úroveň hemoglobinu 135g/l mají lepší mortalitu a některé specifické kardiovaskulární parametry než pacienti, léčení do hodnoty hemoglobinu 113 g/l
Primární analýza prokázala statisticky významně vyšší výskyt mortality, cévních mozkových příhod, infarktů myokardu a hospitalizací z důvodu selhvání srdce ve skupině léčených na hodnotu hemoglobinu 135 než ve skupině léčených na hodnotu 113
Výsledek studie podporuje doporučení nepřekračovat cílovou hladinu hemoglobinu 120g/l u anemických pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: článek na Doctor´s Guide

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

09. 09. 2005

časné zahájení dialýzy

Dne 8.9.05 jsem přednášel na kongresu Pokroky ve farmakoterapii 2005 pro lékaře v praci ve Zlíně. Kopii presentace možno stáhnout ve formě zip souboru PowerPoint prezentace, nebo prohlédnout ve formě webových stránek.

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

25. 05. 2005

Shad to dokázal

Shad Ireland dokončil Floridský půlmaraton. 1.2 míle plavání, 56 míle na kole a 13.1 míle běhu dokončil za 7 hodin, 42 minut, 20 vteřin. Skončil na 1629. místě z 1774 účastníků. Mezi dialyzovanými pacienty je však světovou jedničkou.

Linky:
výsledková listina - Shad na 1629. řádku
Shadova stránka

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

17. 05. 2005

Shad Ireland sportuje dál i bez ledvin

Shad, o kterém jsem tu psal už vícekrát se chystá na další triatlon, tentokrát na Floridě. Bude se konat 22.5.05
Linky: zpráva na runners webu

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

30. 04. 2005

Kolik lidí potřebuje dialýzu?

Na oficiálních stránkách České nefrologické společnosti lze najít statistiku dialyzační léčby. Jak píše prim. Lachmanová, na RRT (léčba nahrazující funkci ledvin) bylo léčeno v roce 2004 celkem 7743 ( z toho hemodialýzou 4165, peritoneální dialýzou 339 a lidí žijících s funkční transplantovanou ledvinou 3239). V přepočtu 759/1 mil.
Detalnější informace na stránkách České nefrologické společnosti

Linky: Statistika 2004
Statistika 2003
Statistika 2002

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

15. 12. 2004

váhové přírůstky na dialýze

Pacient, který chodí delší dobu na dialýzu má omezenou nebo žádnou schopnost močit a tím se zbavit přijaté vody. To vede k váhovým přírůstkům mezi jednotlivými dialýzami. Příliš velké váhové přírůstky jsou často jablkem sváru mezi pacientem a ošetřujícím personálem. Velké váhové přírůstky jsou známkou převodnění, nálože soli, vedou k otokům, vysokému krevnímu tlaku. Někdy může převodnění vést k dušnosti a oběhovému selhání. Proto jsou velké váhové přírůstky mezi dialýzami chápany nepříznivě a pacient je opakovaně poučován o nutnosti omezení příjmu soli, vody a někdy i jídla.

Na druhou stranu je zřejmé, že větší váhový přírůstek mezi dialýzami je známkou toho, že pacientovi chutná. Mnozí pacienti mají s jídlem potíže a postupně ztrájí váhu, stávají se podvyživenými.
Jak to je tedy ve skutečnosti? pokračuj

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

16. 11. 2004

přenosná ledvina

Renalweb dnes informuje o tom, že společnost National Quality Care, Inc vyvinula funkční přenosnou umělou ledvinu, napájenou baterií a pracující kontinuálně. Společnost nyní připravuje žádost u FDA, aby mohla zahájit klinické zkoušky u člověka.

Linky: Tisková zpráva na Primezone.com

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

12. 05. 2004

denní dialýza

Diskusní článek k denním nočním dialýzám se objevil na iKidney.com. Pojednává o různých aspektech denní dialýzy, která je jednou z možností, jak dialýzu co nejvíce přiblížit funkci normálních ledvin.
Přečtu, shrnu. Psáno anglicky.

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

10. 02. 2004

dialýza a triatlon

Shad Ireland je chlapík, kterému je 31 let. Od svých 10 let je léčen hemodialýzou. Prošel řadou operací, dvěma neúspěšnými transplantacemi.
Nyní tvrdě trénuje, aby se mohl zúčastnit závodu železného muže USA v Lake Placid ve státě New York dne 25.7.2004. Jeho cílem je zdolat závod v čase, který jej kvalifikuje na Mistrovství světa triatlonu v Kona na Hawajských ostrovech, které se bude konat 16. října 2004.
O svých motivacích píše na Renalwebu: :
"Chci povzbudit ostatní, aby žili své životy, aby našli sílu v každém neštěstí se kterým se setkají, aby zůstali vzpřímeni za všech okolností."
Držím mu palce.
Odkaz: webová stránka Shada Irelanda

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

15. 10. 2003

žilní cviky mají význam

V článku z PubMedu přinášejí autoři argumenty, proč po našití cévní spojky před dialýzou provádět žilní trénink

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

14. 10. 2003

dialýza on-line při podání radiokontrastu

Dialýza on-line během vyšetření s podáním radiokontrastní látky nedokáže ochránit ledviny před poškozením.

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

10. 09. 2003

zahájení dialýzy

nový příspěvek v otázkách a odpovědích Kdy zahájit dialýzu

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

15. 07. 2003

cestování s dialýzou

Článek na iKidney o zkušenostech pacienta z Ameriky s dialýzou v Turecku. V dolní části článku odkazy na seznamy dialýz ve světě. Některé přídány do odkazů dole.

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

11. 07. 2003

dostupnost dialýzy

na BBC píšou u úmrtí pacientů při 7 hodinovém cestování na dialýzu ve Velké Británii. Naši klienti mají nejdále 30 km na dialýzu. Někdy musí čekat 3/4 hodiny na sanitku ...

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

10. 07. 2003

ledviny a život s umělou ledvinou

ledviny a
život s umělou ledvinou
Dva články autorů: prof.MUDr. Albert Válek, DrSc,
RNDr. PhDr.Helena Haškovcová, CSc, MUDr. Dina Válková. Články určeny pacientům s onemocněním ledvin, kteří se chystají na léčbu umělou ledvinou. Stránka je součástí prezentace dialyzačního střediska Parallel 50 v Praze na Bulovce, které se stává v roce 2003 osmým dialyzačním střediskem firmy
EuroCare. Přidáno do odkazů

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

24. 10. 2002

kdy zahájit dialýzu?

Kdy Vám doporučuji zahájit dialýzu? Odpověď v novém článku

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

11. 10. 2002

slavnostní otevření dialýzy

Odkaz na reportáž ze slavnostního otevření naší dialýzy v dubnu 2002 od Dr. Milana Hrubého na Braunovinách

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

02. 08. 2002

triumf dialyzovaného pacienta

Triumf dialyzovaného horolezce

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

15. 04. 2002

chci prodat ledvinu

Chci prodat ledvinu! Odpověď v Listárně

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: