Nemocnice Podlesí
B. Braun Avitum

www.ledviny.cz

Peritoneální dialýza

Zdravé ledviny čistí krev filtrací přebývající vody a odpadních látek. Ledviny rovněž produkují hormony, které udržují kosti silné a krev zdravou. Když obě ledviny selžou, tělo zadržuje tekutiny. Krevní tlak roste. Nebezpečné zplodiny látkové výměny se hromadí v těle. Tělo produkuje nedostatečné množství červených krvinek. Když k tomu dojde, potřebujete léčbu, která nahradí práci selhaných. Jednou z možností, jak nahradit selhané ledviny je: Peritoneální dialýza

Účel:

Peritoneální dialýza je procedurou, která nahrazuje práci ledvin. Odstraňuje nadbytečnou vodu, odpadní látky a chemikálie z těla. Tento typ dialýzy využívá výstelku břicha k filtraci krve. Tato výstelka se nazývá peritoneum, česky pobřišnice.

Jak se provádí:

Čistící roztok, nazývaný dialyzát, se pomocí speciální, hadičky napustí do dutiny břišní. Tekutina, zplodiny látkové výměny a chemiká lie prostupují tenkými cévami do dialyzátu. Po několika hodinách, je dialyzát vypuštěn z břicha, spolu se zplodinami látkové výměny. Poté se naplní břicho čerstvým dialyzátem a čistící proces začne znovu.

Příprava:

Před první výměnou chirurg zavede měkkou hadičku, nazývanou peritoneální katétr do vašeho břicha. Tento katétr je zde ponechán na trvalo. Umožňuje výměny dialyzátu do a z břišní dutiny

Typy peritoneální dialýzy

Jsou tři typy peritoneální dialýzy:

  1. CAPD - Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza.
    CAPD je nejběžnějším typem peritoneální dialýzy. Nepotřebuje žádné přístrojové vybavení. Může být prováděna v jakékoliv čisté místnosti. CAPD očisťuje vaši krev průběžně. Dialyzát protéká z umělohmotného vaku katétrem do břicha. Dialyzát je zde ponechán s uzavřeným katétrem. Po několika hodinách je roztok vypuštěn zpět do vaku. Poté znovu je břicho napuštěno čistým roztokem stejným katétrem. Čistící proces nyní opět začíná. Běžně se provádí 4 výměny po 2-2.5 litrech. Další 2 metody se používají zřídka:
  2. CCPD - Kontinuální cyklická peritoneální dialýza se podobá CAPD. Liší se přístrojem, který je napojen na peritoneální katetr a automaticky napouští a vypouští dialyzát z břicha. Přístroj provádí výměny během spánku v noci.
  3. IPD - Intermitentní peritoneální dialýza. IPD používá stejný typ přístroje jako CCPD k výměnám dialyzátu. IPD se sice může provádět doma, ale běžně se používá v nemocnici. IPD trvá déle než CCPD

Kdo provádí dialýzu

CAPD je formou samoléčby. Nepotřebuje žádné přístroje a žádnou asistenci jiné osoby. Naopak při CCPD a IPD je potřebný přístroj a pomoc druhé osoby (rodinný příslušník, přítel nebo zdravotnický personál)

Jak dlouho trvá

Při CAPD dialyzát zůstává v břiše po dobu 4-6 hodin. Napouštění a vypouštění - jedna výměna - trvá od 30 do 40 minut. Většina pacientů provádí 4 výměny denně. Při CCPD trvá procedura od 10 do 12 hodin každou noc Při IPD jsou výměny prováděny několikrát týdně, celkově 36-40 hodin za týden. Výměny mohou trvat až 24 hodin.

Možné komplikace

Peritonitida - infekce peritonea - se může objevit, když se infikuje místo vstupu peritoneálního katétru. Dále se může peritoneum infikovat při potížích s napojováním a odpojováním vaků. Peritonitida způsobuje nevolnost. Může způsobit horečku a bolesti břicha. V prevenci peritonitidy je nutno pečlivě dodržovat postup výměn. Pacient musí znát časné známky peritonitidy. Sledovat, zda nedochází k zarudnuti nebo otoku v okolí katetru. Musí si všimnout zakalení dialyzátu. Je nutné hlásit tyto změny lékaři, aby peritonitida mohla být léčena rychle a předešlo se závažným potížím.

Dieta:

Dieta se mírně liší od diety na hemodialýze:

Pro a proti

Jsou různá pro jednotlivé typy peritoneální dialýzy:

CAPD

Pro:

Proti:

CCPD

Pro:

Proti:

IPD

Pro:

Proti:

Otázky, které můžete konzultovat se svým lékařem:

Literatura a odkazy
  1. American Association of Kidney Patients

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 8.11.2001