RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

31. 01. 2010

pravidlo 30-20-10 nebo 0,5-0,33-0,17

Ve většině laboratoří nyní dokáží, pokud lékař objedná vyšetření kreatininu v krvi, vypočíst odhadovanou funkci ledvin (eGFR) na základě vzorce MDRD rovnice. Funkce ledvin nám říká, kolik mililitrů primární moči (tedy filtrátu) ledviny vyprodukují za časovou jednotku. K výpočtu je potřeba znát:


Otázkou zůstává, co se získanými výsledky. Odpověď ve shodě s doporučeními K-DOQI dává článek na www.renalandurologynews.com. Hlavním motivem citovaného článku je pozdní příprava cévního přístupu pro hemodialýzu. Dle statistik v roce 2006 86% pacientů začínalo dialýzu cestou katetru. Pokud byli před zahájením dialýzy sledování nefrologem, měli jen 25% pravděpodobost, že v době zahájení hemodialýzy budou mít připravenou arteriovenózní fistuli. Autor doporučuje jednoduché pravidlo 30-20-10. Hodnoty eGFR 30-20-10 jsou ty hodnoty funkce ledvin v ml/minutu, kdy je vhodné provést určitá opatření. Pro naše laboratoře toto pravidlo nemusí platit, protože se častěji funkce ledvin uvádí v ml/s. Poté by mělo toto pravidlo hodnotu: 0,5-0,33-0,17.Klesne-li eGFR pod 30 ml/min (0,5ml/s), má být pacient vyšetřen nefrologem a pokud je potřeba, měl by být dále sledován nefrologem spolu s odesílajícím lékařem. Časné odeslání k nefrologoví/nefroložce je spojeno s nižší nemocností, úmrtností a nižšími náklady na léčbu. Kromě léčby krevního tlaku, anémie, kardiovaskulárního rizika poruchy kostního a minerálního metabolismu, měl by nefrolog zahájit diskusi o možnostech budoucí léčby náhradou ledvin (příbuzenská transplantace, peritoneální dialýza, hemodialýza, transplantace). Tato diskuse by měla být zahájena na začátku nefrologické péče a zahrnuje nejen pacienta, ale i nejbližší rodinné příslušníky a praktického lékaře. Nemocní, kteří se cítí posíleni a mají realistická očekávání budoucí léčby mají menší pravděpodobnost, že odmítnou nebo budou oddalovat poskytnutí život zachraňující léčbu v budoucnosti


Klesne-li eGFR pod 20 ml/min (0,33ml/s) , měl by se pacient informovaně rozhodnout, o budoucím způsobu léčby. Pokud se rozhodne pro hemodialýzu (HD), měl by být odeslán k našití arteriovenózní fistule (AVF). Pokud se rozhodne pro peritoneální dialýzu(PD), zavedení peritoneálního katetru může být oddalováno podle poklesu eGFR. Přesto v některých případech může být doporučeno vytvoření AVF i těm pacientům, kteří se rozhodli pro PD. Jedním z krajních přístupů je poskytnutí "informovaného nesouhlasu". Je to dokument, který popisuje rizika a nevýhody pozdního našití AVF a rizika a výhody katetru jako cévního přístupu. Cílem je podpořit časné našití AVF.

Klesne-li dále eGFR pod 10 ml/min (0,17,l/s) (nebo 15 ml/min (0,25ml/s) u diabetiků), pacient by měl již míž vyzrálý cévní přístup a být připraven k zahájení chronické náhrady funkce ledvin.

Zatímco vlastní zahájení dialýzy je individalizovaným postupem, výše zmíněný postup dle uvedených "zlomových" bodů by měl vést k vyššímu procentu pacientů zahajujících díalýzu s připraveným cévním přístupemLink: The '30-20-10' Rule for Renal Care na www.renalandurologynews.com
Fistula first - stránky propagující AVF jako první cévní přístup pro HD
výpočet eGFR


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: