RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

11. 09. 2009

paliativní péče a ledviny

Dnes jsem měl možnost vysoupit na XIV. geriatrickém dni ve Zlíně. Tématem konference byla paliativní medicína. Ve druhém bloku vystoupili kolegové různých specializací se svým vlastním pohledem a zkušeností s péčí o terminální pacienty a volbě postupů paliativní medicíny.
Přestože nalezení hranice, kdy pacienta aktivně léčit a kdy jej důstojně doprovázet k nevyhnutelnému konci života není nijak ostrá a v mnohých případech se stanovuje velmi těžce, byla konference pro mě přínosem. Ukázala zúčastněným, že hledání této hranice je součástí naší každodenní práce. Základním předpokladem v úspěšném a důstojném završení naší péče o chronicky nemocného je otevřená komunikace s pacientem případně jeho pověřeným rodinným příslušníkem, probrání všech možností léčby, ujasnění si skutečného zdravotního stavu a ujasnění si priorit dle přání nemocného.
Stále je nutno mít na paměti primum non nocere (především neškodit) a někdy pokračování v léčbě za každou cenu může mít právě charakter poškozování práv a přání nemocného.
Současné možnosti paliativní mediciny umožňují doprovázet nemocného na jeho závěrečné pouti životem tak, aby odcházející netrpěl zbytečnými bolestmi, dušnostmi, a při zapojení rodiny a blízkých, aby nebyl osamocen.


Link: Stránky Geriatrického dne
Paliativní medicína velmi pěkné a poučné stránky
Přednáška ve formátu power point
Přednáška v samospouštěcím formátu ppsnapsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: