RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

19. 03. 2009

rozhovor s prezidentkou transplantační společnosti

Dne 3.3.09 byla hostem Lucie Výborné v Radiožurnálu MUDr. Eva Pokorná, prezidentka České transplantační společnosti. V rozhovoru se dozvíme o transplantačním programu, o dostupnosti transplantace ledvin v naší republice, která je u nás mnohem lepší než např. v sousedním Německu. O tom, na jakém principu jsou ledviny přidělovány, jaká je čekací doba na ledvinu. O registru lidí nesouhlasících s dárcovstvím orgánů. O tom, zda lze ledvinu koupit. Kdy lze provést transplantaci od žijícího dárce. O organizaci odběrů a transplantací. Uslyšíte odpovědi na dotazy posluchačů.

Link:
Stránka rozhovoru Radiožurnálu
Stream rozhovoru s MUDr. Pokornou (mp3)
Česká transplantační společnost
Koordinační středisko transplantací
Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: transplantace]

16. 03. 2009

návštěvnost

Moc medií lze pozorovat i na tomto webu. Zatímco jeho návštěvnost se pohybuje něco přes 1000 návštěvníků za měsíc, ve dnech od 10.3. do 15.3. dosáhl počet shlédnutí 1000 s mohutným nárůstem shlédnutí právě dne 12.3.09, kdy se konal Světový den ledvin. Ten den si prohlédlo web přes 400 lidí
Link:
navstevnost

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

15. 03. 2009

rozhovor s dr. Vojancem

Dne 9.3.2009 byl hostem Václava Žmolíka Radiožurnálu kolega MUDr. Vladimír Vojanec, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce. V půlhodinovém rozhovoru je v kostce shrunuta základní problematika nefrologie: jak předejít nemocem ledvin, jak odhalit nemoci ledvin, základní údaje o náhradě funkce ledvin - transplantaci ledvin, dialýze. Došlo i na dotazy posluchačů. To vše u příležitosti Světového dne ledvin.

link: stream rozhlasového vysílání
Fotka a stručná upoutávka na pořad s linky

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

14. 03. 2009

petice za dialýzu obden

We, the undersigned, ask the Congressional Kidney Caucus to advocate for the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to increase the number of routinely reimbursed hemodialysis treatments from three per week (156/year) to every other day (183/year).

Česky: My, níže podepsaní, žádáme Nefrologický výbor Kongresu, aby prosadil pro centra pro Medicare a Medicaid Services zvýšení počtu běžně proplácených dialyzačních procedur z 3 za týden (156/rok) na obden(183/rok)

Ve spojených státech stále více pacientů a zdravotníků propaguje častější a delší dialýzu. Kromě vzmáhajícího se trendu domácích dialýz, při nichž se pacient svépomocně dialyzuje doma 6x týdně, se dnes, dva dny po Světovém dni ledvin objevuje nová inciciativa - Every Other Day Dalysis Petition - česky bych přeložil Petice za dialýzu obden.
Cílem je překonat historicky daný a ničím nezdůvodněný dialyzační režim třech dialýz týdně. Celosvětově zavedenou praxí jsou totiž 3 dialýzy týdně - např. Po-St-Pá nebo Út-Čt-So. Jak se mimo jiné uvádí v Petici, dlouhé přestávky ztrojnásobují riziko náhlé smrti.
Dále petice uvádí:
We believe that so-called “adequate dialysis” (three short treatments per week) merely allows people who need dialysis to hang onto life unproductively--in essence, many are prevented from living the life they were meant to live. This need not be the case! Research has proven that more treatments mean healthier lives, fewer hospitalizations, longer survival, increased productivity, and less overall cost to the healthcare system for people on dialysis.
Česky: Věříme, že tak zvaná "adekvátní dialýza" (tři krátké dialýzy za týden) stěží dovoluje dialyzovaným držet se neproduktivně života, přesněji, mnohým je bráněno žít životem, který by si přáli. Ale nemusí tomu tak být. Výzkum dokazuje, že více dialýz znamená zdravější život, méně hospitalizací, delší přežití, zvýšenou produktivitu a méně celkových nákladů zdravotnického systému na léčbu pacientů na dialýze.

Jednoznačně souhlasím. Zdá se, že je stále více dokladů o tom, že delší a hlavně častější dialýzy jsou pro pacienty výhodnější.
V České republice rovněž systém úhrad počítá s 3 dialýzami týdně, programy v pojišťovnách pečlivě hlídají počet 156 provedených dialýz za rok. Dialýzy navíc jsou možné, ale musí být medicínsky zdůvodněné - například převodnění pacienta, známky uremie, srdeční selhání nebo akutní dialyzační program s denním dialýzami. Přesto v současné době vládne všeobecná spokojenost se zavedeným stavem. Tato nová americká iniciativa možná rychle vyhasne, ale její argumentace je logická. Její autor na Rich Berkowitz, je přesvědčen, že iniciativa Dialýza ob den by neměla být považována za optimální, ale za minimální léčbu.

Linky:
link: Every Other Day Dialysis
Vyjádření autora petice
Diskuse na facebooku

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

12. 03. 2009

Světový den ledvin v Třinci

Dne 12.3.2009 jsme otevřeli dveře našeho dialyzačního střediska. A to doslova. Navštivilo nás 46 zájemců. Některé jsme uklidnili, protože jsme nenašli žádné riziko pro onemocnění ledvin, u jiných jsme doporučili navštívit svého praktického lékaře k provedení preventivní prohlídky, jiným jsme napsali doporučení k dalším vyšetřením.
Je nám jasné, že jednorázovou akcí neobjevíme všechna skrytá onemocnění ledvin. Přesto máme z úspěšné akce radost (koláčky byly fakt dost dobré a dostalo se na všechny, kteří přišli po 11-té hodině) a máme radost, že problematika nemocí ledvin a náhrady jejich funkce trasnplantací či dialýzou již není zcela neznámou.


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: HDS Třinec]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: