RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

26. 01. 2009

bezprostřední dialýza po vyšetření radiokontrastní látkou není nutná

S pokrokem v medicíně je občas nutno změnit i zaběhnuté rituály. Dlouhodobě se traduje, že po vyšetření radiokontrastní látkou musí u dialyzovaných pacientů bezprostředně následovat hemodialýza. Toto opatření pochází zřejmě z doby, kde se používaly vysokoosmolární radiokontrastní látky. V dnešní době na většině pracovišť intervenčních radiografických a koronarografických pracovišť jsou používány isoosmolární látky. U těchto látek i po podávání objemu 100-200 ml během vyšetření akutní převodnění pacienta nehrozí. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s kolegy v Nemocnici Podlesí od roku 2008 upustili od bezprostředních dialýz po angiografickém vyšetření. Tato vyšetření, pokud nejsou prováděna jako urgentní, plánujeme na den mezi jednotlivými dialýzami. Výhodou tohoto postupu je výrazné zkrácení doby, během níž je pacient imobilizován na lůžku z důvodu prevence krvácení z místa vpichu při vyšetření. Pacienta nezatěžujeme zbytečnou dialýzou navíc. Za dobu uvedení tohoto postupu jsme nepozorovali žádný výskyt známek akutního převodnění a nutnosti akutní dialýzy.
Link: článek American Journal of Roentgenology
K/DOQI guidelines, ve kterých o nutnosti dialýzy po vyšetření nenajdete ani zmínku


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: