RenalWeb
K-DOQI
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Česká nefrologická společnost

TOPlist

www.ledviny.cz

08. 11. 2010

nové číslo dialogu

Trocha sebepropagace: v novém čísle Dialogu 5-2010 rozsáhlý rozhovor s autorem těchto stránek, o plánech s projektem ledviny.cz a spousta dalšího čtení

Dialog - časopis ke stažení
Dialog 5-2010.pdf

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: B. Braun Avitum]

01. 10. 2010

jak probíhá trasnplantace ledviny

Česká televize vysílala dne 29.9.10 dokumentární pořad o transplantacích v pražském IKEMu. Výpovědi lékařů, ukázky z operačního sálu z příbuzenské transplantace ledviny, výpovědi pacientů. Pěkně zpracovaný dokument o tom, jak kvalitní medicínu máme v Česku dostupnou.

Link: O vědě a vědcích

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

22. 09. 2010

setkání peritoneálních pacientů

Setkání pacientů léčených peritoneální dialýzou a pacientů v predialýza organizuje Společnost dialyzovaných a transplantovaných.

Program setkání s názvem Život s dialýzou zahrnuje seminář a následné diskusní posezení. Přednášky a diskusní příspěvky budou zaměřené např. na predialyzační péči, výběr dialyzační metody, péči o peritoneální katétr, komplikace při peritoneální dialýze, výživu, oblékání a speciální doplňky, zkušenosti s cestováním, změny tělesné váhy apod. Podrobný program setkání najdete v odkazech na pozvánku.

ŽIVOT S DIALÝZOU
KDY v sobotu 23. října 2010, od 13.30 do 17.00
KDE Společnost DaT, Ohradní 1368, 140 00 Praha 4-Michle


Dopravu na seminář a zpět pro každého pacienta a jednu doprovodnou osobu hradí sponzor akce, společnost BAXTER CZECH spol. s r.o., která také zajistí dodání vaků s dialyzačním roztokem podle Vaší objednávky na místo setkání.


Na místě setkání bude zajištěno občerstvení, prostor pro výměnu dialyzačního roztoku a vaky s PD roztokem podle vaší objednávky, která je součástí přihlášky.
Převazový materiál, roušky a další náležitosti potřebné k peritoneálním výměnám je nutné si vzít s sebou. Po celou dobu konání setkání bude přítomen lékař a zdravotní sestra.

Přihlášku na setkání zašlete do 15. října 2010 na adresu uvedenou na přihlášce.

Na setkání s Vámi se těší

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy (SpolDaT) a partner akce společnost BAXTER CZECH spol. s r.o.

Link: Pozvánka k tisku v pdf
Pozvánka k vyplnění a odeslání rtf


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

19. 09. 2010

jako ten fénix

Web ledviny.cz v současné podobě a pojetí spěje ke svému závěru. Deset let v českém webovém prostředí se snažil velmi neobratně a nepravidelně přinášet informace o dění na nefrologickém poli. Podávat základní informace o tom, co to jsou ledviny, co se dá dělat pro to, aby bylo možno pokračovat v kvalitním životě i při jejich onemocnění a jakou vybrat nejvhodněší náhradu funkce ledvin.
Jediný autor těchto stránek strávil řadu hodin nad psaním článků, při tvorbě přijatelné grafiky, učil se html kód a snažil se pochopit, jak se tvoří jednotný styl stránek.
Za tu dobu dosáhly stránky www.ledviny.cz návštěvnosti kolem 1300 návštěv měsíčně, v poradně se objevilo více než 500 dotazů.
Ve vyhledávači google se objevují stránky po zadání dotazu na hemodialýzu, peritoneální dialýzu, selhání ledvin, onemocnění ledvin vždy na jednom z předních mist.
Tato průkopnická doba, doba one-man show nyní končí.
Naštěstí nekončí projekt samotný. V blízké době se můžeme těšit na nové ledviny.cz.
Objeví se zcela přepracovaná grafika, všechny odborné články projdou revizí a přepracováním tak, aby odpovídaly nejnovějším poznatkům a možnostem dnešní medicíny,
Portál www.ledviny.cz bude doplněn poradnou, v níž budou odpovídat přizvaní odborníci. Bude obsahovat významný oddíl komnunita s moderovaným diskusním fórem, které umožní přehledně sdílet zkušenosti napříč uživatelským spektrem - od pacientů přes rodinné příslušníky po ošetřovatele, sestry, studenty a lékaře.
Kalendář akcí bude soustřeďovat informace o plánovaných akcích.
Těším se na shledání v novém prostředí www.ledviny.cz.


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

16. 07. 2010

rozhovor s transplantačním chirurgem

Hostem Radioužurnálu byl Dr. Miloš Adamec, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Link: Rozhovor s MUDr. Adamcem na Radiožurnálu

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: transplantace]

18. 03. 2010

Facebook

všude se teď tlačí ten facebook, tak proč ne. Taky jedna skupina, skromné začátky, ale třeba z toho něco bude:
Link:
ledviny.cz na facebooku

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

24. 02. 2010

Světový den ledvin

World Kidney Day 11. března 2010
11.3.2010 - Světový den ledvin - již tradiční připomenutí faktu, že každý desátý z nás nemá zdravé ledviny a rizik z toho vyplývajících. Letošní světový den ledvin se zaměřuje na riziko poškození ledvin u diabetiků. Je to celkem logické, když téměř polovina klientů dialyzačních středisek jsou právě diabetici.
Již tradičně se u této příležitosti koná den otevřených dveří na všech dialyzačnícních střediscích B. Braun Avitum v Česku i na Slovensku. Součástí bude možnost jednoduchého skríningového vyšetření krevního tlaku, vyšetření moči papírkem a změření glykemie.

Linky: dialyzační střediska B. Braun Avitum
Stránky světové dne ledvin, kde lze sledovat průběh akce na celém světě


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

22. 02. 2010

Ultračistá voda

Bez dialyzační vody není dialýza. Požadavky na kvalitu vody se stupňují. Přítomnost i zcela nepatrného množství nečistot a bakteriálního znečištění v okruhu dialyzační vody ohražuje pacienty vleklým zánětem, neprospíváním, urychlením aterosklerozy. Koncem roku 2009 proběhla na dialyzačním středisku v Třinci rekonstrukce rozvodu dialyzační vody. Trubice z nového materiálu a začlenění vyhřívací jednotky umožňují tepelnou desinfekci okruhu, při níž je celý okruh vyhříván na 90st C. Výsledky kvality vody odpovídají normám na čistotu odpovídajícím infúzním roztokům. První kontrolní odběry tento předpoklad zcela potvrzují.

Link: Ultračistá voda - článek Ing. Vápeníka v Braunovinách přibližuje tuto problematiku.


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

20. 02. 2010

náhlá ztráta virtuálního kolegy

Jistě to znáte. Přestože ve virtuálním světě internetu jsou dnes miliony webových stránek, máte ve svém vyhledávači pár těch oblíbených, kam se stále vracíte. Často to jsou blogy - novodobé deníčky. Jedním z mých velmi oblíbených odborných blogů je Renal Fellow Network. Dne 23.4.2008 jej začal psát Nathan Hellman, lékař, zařazený do nefrologické specializační přípravy. V USA se takovému lékaři říká fellow. Odtud název blogu Renal Fellow Network, vystihující záměr vytvořit síť spojující kolegy, kteří rovněž objevují zákoutí nefrologie.
Po dva roky téměř denně publikoval své postřehy, komentáře, zajímavé případy ze své denní praxe a studia. Každý příspěvek zaujal vždy osobním zaujetím, uchopením tématu, neotřelým pohledem aniž by ztrácel cokoliv ze své odbornosti. Z každého článku na člověka dýchlo nefalšované nadšení z každého nového poznatku.
Jaký šok mě čekal při otevření těchto oblíbených stránek. 9.2. publikoval Nathan svůj úžas nad nálezem chlupatých buněk tvořících výstelku cév v elektronovém mikroskopu. A 15.2. Dr. Conall O' Seaghdha oznamuje všem známým a příznivcům, že Dr. Nathan Hellman, zemřel dne 13.2. po krátké nemoci.
Náhle si člověk uvědomí, že tam, na druhé straně sítě, sedával za počítačem konkrétní člověk, otec dvou dětí a snažil se podělit o své dojmy s ostatními. Nathane, tvé psaní mi bude chybět.

Link: Renal Fellow Network


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

31. 01. 2010

pravidlo 30-20-10 nebo 0,5-0,33-0,17

Ve většině laboratoří nyní dokáží, pokud lékař objedná vyšetření kreatininu v krvi, vypočíst odhadovanou funkci ledvin (eGFR) na základě vzorce MDRD rovnice. Funkce ledvin nám říká, kolik mililitrů primární moči (tedy filtrátu) ledviny vyprodukují za časovou jednotku. K výpočtu je potřeba znát:


Otázkou zůstává, co se získanými výsledky. Odpověď ve shodě s doporučeními K-DOQI dává článek na www.renalandurologynews.com. Hlavním motivem citovaného článku je pozdní příprava cévního přístupu pro hemodialýzu. Dle statistik v roce 2006 86% pacientů začínalo dialýzu cestou katetru. Pokud byli před zahájením dialýzy sledování nefrologem, měli jen 25% pravděpodobost, že v době zahájení hemodialýzy budou mít připravenou arteriovenózní fistuli. Autor doporučuje jednoduché pravidlo 30-20-10. Hodnoty eGFR 30-20-10 jsou ty hodnoty funkce ledvin v ml/minutu, kdy je vhodné provést určitá opatření. Pro naše laboratoře toto pravidlo nemusí platit, protože se častěji funkce ledvin uvádí v ml/s. Poté by mělo toto pravidlo hodnotu: 0,5-0,33-0,17.Klesne-li eGFR pod 30 ml/min (0,5ml/s), má být pacient vyšetřen nefrologem a pokud je potřeba, měl by být dále sledován nefrologem spolu s odesílajícím lékařem. Časné odeslání k nefrologoví/nefroložce je spojeno s nižší nemocností, úmrtností a nižšími náklady na léčbu. Kromě léčby krevního tlaku, anémie, kardiovaskulárního rizika poruchy kostního a minerálního metabolismu, měl by nefrolog zahájit diskusi o možnostech budoucí léčby náhradou ledvin (příbuzenská transplantace, peritoneální dialýza, hemodialýza, transplantace). Tato diskuse by měla být zahájena na začátku nefrologické péče a zahrnuje nejen pacienta, ale i nejbližší rodinné příslušníky a praktického lékaře. Nemocní, kteří se cítí posíleni a mají realistická očekávání budoucí léčby mají menší pravděpodobnost, že odmítnou nebo budou oddalovat poskytnutí život zachraňující léčbu v budoucnosti


Klesne-li eGFR pod 20 ml/min (0,33ml/s) , měl by se pacient informovaně rozhodnout, o budoucím způsobu léčby. Pokud se rozhodne pro hemodialýzu (HD), měl by být odeslán k našití arteriovenózní fistule (AVF). Pokud se rozhodne pro peritoneální dialýzu(PD), zavedení peritoneálního katetru může být oddalováno podle poklesu eGFR. Přesto v některých případech může být doporučeno vytvoření AVF i těm pacientům, kteří se rozhodli pro PD. Jedním z krajních přístupů je poskytnutí "informovaného nesouhlasu". Je to dokument, který popisuje rizika a nevýhody pozdního našití AVF a rizika a výhody katetru jako cévního přístupu. Cílem je podpořit časné našití AVF.

Klesne-li dále eGFR pod 10 ml/min (0,17,l/s) (nebo 15 ml/min (0,25ml/s) u diabetiků), pacient by měl již míž vyzrálý cévní přístup a být připraven k zahájení chronické náhrady funkce ledvin.

Zatímco vlastní zahájení dialýzy je individalizovaným postupem, výše zmíněný postup dle uvedených "zlomových" bodů by měl vést k vyššímu procentu pacientů zahajujících díalýzu s připraveným cévním přístupemLink: The '30-20-10' Rule for Renal Care na www.renalandurologynews.com
Fistula first - stránky propagující AVF jako první cévní přístup pro HD
výpočet eGFR


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

11. 09. 2009

paliativní péče a ledviny

Dnes jsem měl možnost vysoupit na XIV. geriatrickém dni ve Zlíně. Tématem konference byla paliativní medicína. Ve druhém bloku vystoupili kolegové různých specializací se svým vlastním pohledem a zkušeností s péčí o terminální pacienty a volbě postupů paliativní medicíny.
Přestože nalezení hranice, kdy pacienta aktivně léčit a kdy jej důstojně doprovázet k nevyhnutelnému konci života není nijak ostrá a v mnohých případech se stanovuje velmi těžce, byla konference pro mě přínosem. Ukázala zúčastněným, že hledání této hranice je součástí naší každodenní práce. Základním předpokladem v úspěšném a důstojném završení naší péče o chronicky nemocného je otevřená komunikace s pacientem případně jeho pověřeným rodinným příslušníkem, probrání všech možností léčby, ujasnění si skutečného zdravotního stavu a ujasnění si priorit dle přání nemocného.
Stále je nutno mít na paměti primum non nocere (především neškodit) a někdy pokračování v léčbě za každou cenu může mít právě charakter poškozování práv a přání nemocného.
Současné možnosti paliativní mediciny umožňují doprovázet nemocného na jeho závěrečné pouti životem tak, aby odcházející netrpěl zbytečnými bolestmi, dušnostmi, a při zapojení rodiny a blízkých, aby nebyl osamocen.


Link: Stránky Geriatrického dne
Paliativní medicína velmi pěkné a poučné stránky
Přednáška ve formátu power point
Přednáška v samospouštěcím formátu ppsnapsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

08. 08. 2009

kam se ztratilo železo

Železo se velmi špatně vstřebává u pacientů s chronickým selháním ledvin. Proto většinou léčba tabletami nezabírá a železo je pacientům podáváno ve formě nitrožilních injekcí. Část pacientů dostává nitrožilní železo již v předdialyzační péči - většinou je injekce aplikována při kontrolních odběrech. Na dialýze je nedostatek železa zvýrazněn sice drobnými, ale pravidelným ztrátami krve při napojování a odpojování pacienta. Proto většina pacientů dostává při dialýze injekci s železem.
Nathan Hellman (1) píše na svém blogu o všech dostupných preparátech železa. Radost pohledět na široký výběr. A situace u nás?

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

09. 06. 2009

ketoanaloga

Dietní opatření jsou nedílnou součástí léčby onemocnění ledvin. U části pacientů, kteří dodržují nízkobilkovinnou dietu, nebo kteří trpí nechutenstvím a mají nízký příjem bílkovin, nebo ti, u nichž nepřistupujeme z nejrůznějších důvodů k zahájení dialyzační léčby, má smysl podávání tzv. ketoanalogů aminokyselin. Jejich úkolem je využít část odpadního dusíku v těle a vyrobit z nich plnohodnotné bílkoviny.
Více si můžete přečíst v brožuře, poskytnuté laskavostí firmy Fresenius Kabi

Link: Ketosteril_brožura

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

19. 03. 2009

rozhovor s prezidentkou transplantační společnosti

Dne 3.3.09 byla hostem Lucie Výborné v Radiožurnálu MUDr. Eva Pokorná, prezidentka České transplantační společnosti. V rozhovoru se dozvíme o transplantačním programu, o dostupnosti transplantace ledvin v naší republice, která je u nás mnohem lepší než např. v sousedním Německu. O tom, na jakém principu jsou ledviny přidělovány, jaká je čekací doba na ledvinu. O registru lidí nesouhlasících s dárcovstvím orgánů. O tom, zda lze ledvinu koupit. Kdy lze provést transplantaci od žijícího dárce. O organizaci odběrů a transplantací. Uslyšíte odpovědi na dotazy posluchačů.

Link:
Stránka rozhovoru Radiožurnálu
Stream rozhovoru s MUDr. Pokornou (mp3)
Česká transplantační společnost
Koordinační středisko transplantací
Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: transplantace]

16. 03. 2009

návštěvnost

Moc medií lze pozorovat i na tomto webu. Zatímco jeho návštěvnost se pohybuje něco přes 1000 návštěvníků za měsíc, ve dnech od 10.3. do 15.3. dosáhl počet shlédnutí 1000 s mohutným nárůstem shlédnutí právě dne 12.3.09, kdy se konal Světový den ledvin. Ten den si prohlédlo web přes 400 lidí
Link:
navstevnost

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

15. 03. 2009

rozhovor s dr. Vojancem

Dne 9.3.2009 byl hostem Václava Žmolíka Radiožurnálu kolega MUDr. Vladimír Vojanec, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce. V půlhodinovém rozhovoru je v kostce shrunuta základní problematika nefrologie: jak předejít nemocem ledvin, jak odhalit nemoci ledvin, základní údaje o náhradě funkce ledvin - transplantaci ledvin, dialýze. Došlo i na dotazy posluchačů. To vše u příležitosti Světového dne ledvin.

link: stream rozhlasového vysílání
Fotka a stručná upoutávka na pořad s linky

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

14. 03. 2009

petice za dialýzu obden

We, the undersigned, ask the Congressional Kidney Caucus to advocate for the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to increase the number of routinely reimbursed hemodialysis treatments from three per week (156/year) to every other day (183/year).

Česky: My, níže podepsaní, žádáme Nefrologický výbor Kongresu, aby prosadil pro centra pro Medicare a Medicaid Services zvýšení počtu běžně proplácených dialyzačních procedur z 3 za týden (156/rok) na obden(183/rok)

Ve spojených státech stále více pacientů a zdravotníků propaguje častější a delší dialýzu. Kromě vzmáhajícího se trendu domácích dialýz, při nichž se pacient svépomocně dialyzuje doma 6x týdně, se dnes, dva dny po Světovém dni ledvin objevuje nová inciciativa - Every Other Day Dalysis Petition - česky bych přeložil Petice za dialýzu obden.
Cílem je překonat historicky daný a ničím nezdůvodněný dialyzační režim třech dialýz týdně. Celosvětově zavedenou praxí jsou totiž 3 dialýzy týdně - např. Po-St-Pá nebo Út-Čt-So. Jak se mimo jiné uvádí v Petici, dlouhé přestávky ztrojnásobují riziko náhlé smrti.
Dále petice uvádí:
We believe that so-called “adequate dialysis” (three short treatments per week) merely allows people who need dialysis to hang onto life unproductively--in essence, many are prevented from living the life they were meant to live. This need not be the case! Research has proven that more treatments mean healthier lives, fewer hospitalizations, longer survival, increased productivity, and less overall cost to the healthcare system for people on dialysis.
Česky: Věříme, že tak zvaná "adekvátní dialýza" (tři krátké dialýzy za týden) stěží dovoluje dialyzovaným držet se neproduktivně života, přesněji, mnohým je bráněno žít životem, který by si přáli. Ale nemusí tomu tak být. Výzkum dokazuje, že více dialýz znamená zdravější život, méně hospitalizací, delší přežití, zvýšenou produktivitu a méně celkových nákladů zdravotnického systému na léčbu pacientů na dialýze.

Jednoznačně souhlasím. Zdá se, že je stále více dokladů o tom, že delší a hlavně častější dialýzy jsou pro pacienty výhodnější.
V České republice rovněž systém úhrad počítá s 3 dialýzami týdně, programy v pojišťovnách pečlivě hlídají počet 156 provedených dialýz za rok. Dialýzy navíc jsou možné, ale musí být medicínsky zdůvodněné - například převodnění pacienta, známky uremie, srdeční selhání nebo akutní dialyzační program s denním dialýzami. Přesto v současné době vládne všeobecná spokojenost se zavedeným stavem. Tato nová americká iniciativa možná rychle vyhasne, ale její argumentace je logická. Její autor na Rich Berkowitz, je přesvědčen, že iniciativa Dialýza ob den by neměla být považována za optimální, ale za minimální léčbu.

Linky:
link: Every Other Day Dialysis
Vyjádření autora petice
Diskuse na facebooku

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

12. 03. 2009

Světový den ledvin v Třinci

Dne 12.3.2009 jsme otevřeli dveře našeho dialyzačního střediska. A to doslova. Navštivilo nás 46 zájemců. Některé jsme uklidnili, protože jsme nenašli žádné riziko pro onemocnění ledvin, u jiných jsme doporučili navštívit svého praktického lékaře k provedení preventivní prohlídky, jiným jsme napsali doporučení k dalším vyšetřením.
Je nám jasné, že jednorázovou akcí neobjevíme všechna skrytá onemocnění ledvin. Přesto máme z úspěšné akce radost (koláčky byly fakt dost dobré a dostalo se na všechny, kteří přišli po 11-té hodině) a máme radost, že problematika nemocí ledvin a náhrady jejich funkce trasnplantací či dialýzou již není zcela neznámou.


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: HDS Třinec]

09. 02. 2009

Světový den ledvin se blíží - 12.3.2009

WKD
Rok utekl jako voda, aby se po roce vrátil Světový den ledvin, který se letos koná 12. března
Motto letošního Světového dne ledvin: "Keep the pressure down", česky "Držte si tlak dole", chce zdůraznit roli krevního tlaku jako klíčového příznaku a současně příčiny chronického onemocnění ledvin.

Co plánujeme u nás?
Tak jako všechna střediska společnosti B. Braun Avitum, tak i u nás v Třinci budou tento den probíhat paralelně dvě akce:


Linky:
B. Braun Avitum v ČR
B. Braun Avitum v SR
World Kidney Day
Klíčová fakta o Světovém dni ledvin (2008)
Loňský Světový den ledvin na serveru ledviny.cz

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: HDS Třinec]

27. 01. 2009

dialog

aktualizováno 31.1.09
Dialog
Nový časopis Dialog, časopis nejen pro dialyzované pacienty společnosti B. Braun Avitum v těchto dnech dorazil na dialyzační střediska. Jak sám název napovídá, jedná se o pokus o rozšíření dialogu mezi všemi zainteresovanými: pacienty - jejich blízkými - zdravotnickými pracovníky dialýz.
Časopis bude vycházet jednou za 2 měsíce. Bude zdarma k dispozici pacientům na dialýzách. Společnost B. Braun Avitum a my, její zaměstnanci, si slibujeme další zlepšení vzájemného dialogu. Chceme lépe naslouchat přáním našich pacientů, lépe chápat jejich obavy, se kterými přicházejí na první dialýzy. Chceme rozumět Vašim pocitům a být připraveni Vám pomoci s Vašimi problémy.
Na druhou stranu se těšíme, že pomocí časopisu budeme Vás moci lépe informovat o tom, proč například tak lpíme na délce dialýzy, proč tak úzkosltivě hlídáme Vaši váhu. Chceme Vám vysvětlit, proč někdo je zařazený v transplantační listině a druhému to naopak nedoporučujeme, proč musíte užívat spoustu léků. Chceme, abyste věděli, k čemu ty léky máte....
O tom, jak časopis bude vypadat, budou rozhodovat i Vaše ohlasy, proto prosím: pište, referujte svým sestřičkám a lékařům, prostě veďme Dialog.
To je taky to, o co se tak nemotorně už 10 let snažím na těchto stránkách.


Mailujte: dialog.cz(z-a-v-i-n-á-č)bbraun.com - redakce časopisu
Mailujte: ledviny.cz(z-a-v-i-n-á-č)seznam.cz - mail autora www.ledviny.cz
Dialog (ke stažení - pdf 3,3 MB)
článek o časopisu v Braunovinách
www.bbraun-avitum.cz

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: B. Braun Avitum]

26. 01. 2009

bezprostřední dialýza po vyšetření radiokontrastní látkou není nutná

S pokrokem v medicíně je občas nutno změnit i zaběhnuté rituály. Dlouhodobě se traduje, že po vyšetření radiokontrastní látkou musí u dialyzovaných pacientů bezprostředně následovat hemodialýza. Toto opatření pochází zřejmě z doby, kde se používaly vysokoosmolární radiokontrastní látky. V dnešní době na většině pracovišť intervenčních radiografických a koronarografických pracovišť jsou používány isoosmolární látky. U těchto látek i po podávání objemu 100-200 ml během vyšetření akutní převodnění pacienta nehrozí. pokračuj

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

15. 01. 2009

Top-5

TOP 5 - české zdravotnictví na špici světového zdravotnictví. Určitě to neznamená, že není co zlepšovat. Ale potěší to.

link:
TOP 5 - článek na aktuálně.cz

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

10. 01. 2009

kvalita v českém zdravotnictví

Hostem Radiožurnálu dne 9.1.09 byl Dr. David Marx. Rozhovor s předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví Davidem Marxem o tom, jak si můžeme ověřit úroveň zdravotnického zařízení, zda jsou po aféře s heparinovým vrahem české nemocnice bezpečnější i o kvalitě léčby a lékařského personálu je dostupný v Archivu Radiožurnálu.
Zde je pár citací z rozhovoru:

Nebát se zeptat sestry nebo jakéhokoliv zdravotníka: "Umyli jste si, prosím, ruce předtím než na mě saháte?"

"Neexistuje žádný jiný jasně prokázaný způsob přenosu infekcí uvnitř nemocnic než jsou ruce personálu.. Různé ty ústenky a čepičky a pláště to jsou jenom takové řekněme rekvizity, které jsou aplikovatelné jenom v některých situacích, ale ty ruce čísté být musí."

O tom, jak poznáte, že se nacházíte ve zdravotnickém zařízení, které se snaží o kvalitu Dr. Marx říká:
"První, co by Vás mělo trknout, že je brán v potaz Váš názor, že ti lékaři a zdravotníci Vám předkládají plány, jak Vás budou léčit a je na Vás, abyste si vybrali, že s Vámi diskutují jako s partnerem."

"Úplně základní povinnost by měla být, že se Vám ten zdravotník představí, podá Vám ruku"

"V kvalitní nemocnici Vám řeknou, jaké léky a proč Vám budou dávat."

"V kvalitní nemocnici se Vám nestane, že nerespektují Vaše soukromí, že třeba Vás obnažují a vyšetřují před ostatním pacienty."

Na otázku výborné Lucie Výborné, zda zdravotnícké zařízení může pacienta odmítnout s odkazem na nepříslušející spádovost odpovídá dr. Marx:" Může se to stát, že Vám to řeknou, ale řeknou Vám to nelegálně. Každý občan České republiky má svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení s určitými výjimakami... "


Linky:
Host radiožurnálu
Archiv pořadu
MP3 soubor celého rozhovoru

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

09. 01. 2009

oprava chyby

Oddíl těchto stránek Otázky a odpovědi byl nějakou dobu nefunkční pro překročení kapacity. Po upozornění čtenářky E.V. jsem Archiv 300 předchozích otázek a odpovědí pod samostatnou adresu Předchozí návštěvní kniha


napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

23. 12. 2008

domácí dialýza

Již v roce 1963 je zaváděn systém svépomocné dialýzy. Jak taková dialýza probíhala naznačuje krátké video na youtube.V roce 1969 již vzniklo instruktážní video o napichování dialyzačních jehel pacientemV souvislosti se stále sílícím přesvědčením, že naši pacienti dostávají nedostatečnou dialyzační dávku, je zapomenutá domácí dialyzační léčba jednou z vhodných alternativ.


Link: spousta dalších videí na youtube
Nový pohled - iniciativa Renalweb propagující častější dialýzy

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

25. 11. 2008

pohled z té druhé strany

Jak vidí dialýzu pacient, co cítí, když přichází na dialýzu? My zaměstnaci, kteří pracujeme na dialýze už hezkou řádku let, nad tím běžně nepřemýšlíme. A pak narazíte na netu na blog mladé slečny, která prožívá svůj první rok na dialýze a uvědomíte si, že to, co pro vás je běžnou rutinou, je pro Vašeho klienta adrenalinovým zážitkem. Třikrát týdně... člověk si uvědomí, že ze strany zdravotnického personálu není nikdy dost vstřícnosti a porozumění.

Link: Pocity při dialýze autorky blogu slavomirabakosova.blog.sme.sk

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: web]

22. 11. 2008

nejlepší dialýza?

Už to konečně víme. Nejlepší způsob dialýzy. První otázka, kterou se pacient zeptá, když jej seznámíme s možnostmi, které nabízí současná lékařská věda v léčbě selhání ledvin. "A co byste si vybral(a) vy, doktore(ko), sestro (bratře)?" Na tuto otázku odpovědělo 6595 lékařů a sester. Odpovědi přinesl časopis Nephrology Dialysis Transplantation Plus.

Závěry: Průzkumu se zúčastnilo 6595 účastníků, 57% lékařů(ek) a 28% sester(bratrů)
Peritonální dialýza je považována za nejlepší volbu při zahájení plánované léčby u běžného pacienta.
Za nejlepší dlouhodobou léčbu je považována domácí hemodialýza, prováděná více než 3x týdně.
Nejlepším způsobem hemodialýzy je mezi Evropany považována vysokoobjemová hemodiafiltrace, zatímco Asiaté a Američané preferují high-flux hemodialýzu. Jen 7% upřednostňuje low-flux dialýzu.


Link: Originální článek

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: dialýza]

16. 09. 2008

nové infromace pro pacienty v češtině

Již delší dobu pracuje u nás sesterská National Kidney Foundation, organizace původně vzniklá ve Spojených státech. Česká nadace pro nemoci ledvin má ve svém programovém prohlášení trochu méně ambiciózní cíle, než její starší a mnohem větší pramáti v USA.
Nyní u nás od června potichounku spustila své internetové stránky. Největším přínosem těchto stránek je kapitola "Informační brožurky". Jsou zde umístěny brožurky, které bylo možno zahlédnout na některých nefrologických ambulancích již v minulosti. Poskytující základní informace o mnoha tématech spojených s onemocněním ledvin.

Názvy příruček k dnešnímu dni:

* ANCA - asociovaná vaskulitis
* Cukrovka a onemocnění ledvin
* Prevence a časté příznaky onemocnění ledvin
* Zásady diety při onemocnění ledvin
* Cévní přístupy pro hemodialýzu
* Urolitiáza - močové kameny
* Nefrotický syndrom
* Iga - nefropatie
* Anémie u nemocí ledvin
* Polycystická choroba ledvin
* Svráštělé ledviny
* Těhotenství a nemoci ledvin
* Vysoký krevní tlak a ledviny
* Peritoneální dialýza
* Hematurie
* Systémový lupus erythematosus
* Zvýšená hladina draslíku v krvi - hyperkalémie
* Renální biopsie

Link: www.nadaceledviny.cz
Brožurky
NKF - National Kidney Foundation

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: nemoci ledvin]

23. 08. 2008

sportovci v Těšínských Beskydech

Ve dnech 24.-30.8.08 příznivci sportu a pohybu mezi dialyzovanými pacienty a transplantovanými se setkají v krásném prostředí Těšínských Beskyd na horském středisku Polanka v Písku. Akce je pořádaná Sportovním klube dialyzovaných a transplantovaných. Dialýzu bude zajišťovat naše třinecká dialýza. Na všechny sportovce se těšíme a máme pro ně připravenu samostatnou směnu.

Linky:
Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných
Hotel Polanka
Mapa Písku
Mapa s příjezdovou cestounapsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: HDS Třinec]

13. 03. 2008

Úspěšný světový den ledvin v Třinci

Dnes se konal dříve avizovaný Světový den ledvin. Na skríningové vyšetření se dostavilo neuvěřitelných 82 zájemců. Část zájemců již byla sledována pro hypertenzi, cukrovku a naše vyšetření jen potvrdilo to, že riziko onemocnění ledvin je reálné. Poučili jsme je o tom, že tak jak si hlídají cukr a cholesterol v krvi, tak se musí starat i o hladinu močoviny (urey) a kreatininu. Některé klienty, kteří věděli o tom, že v minulosti nemocné ledviny měli, ale dlouho nikam nešli na kontrolu akce vyburcovala k tomu, že si přišli na kontrolu krve a moči po mnoha letech. U několika klientů jsme naměřili vysoký krevní tlak a doporučili brzkou kontrolu u svého lékaře.

Velmi děkuji našim sestřičkám a kolegovi lékaři a dalším spolupracovníkům za aktivní nasazení, milý přístup a péči o klienty v průběhu dne.

Linky:
pozvánka v Braunovinách
Ledviny zabíjí i srdce - článek - zdraví centum, rozhovor s dr. Vojancem
Příběh paní Dany
zpráva v Českých novinách
Světový den ledvin v Bruntále - na obrázku dr. Nemcová
zpráva o proběhlém dni v Ostravě
Video - Profesor Tesař
Každému desátému člověku špatně fungují ledviny

napsal: roman kantor [trvalý odkaz][kategorie: HDS Třinec]


Výmluva §:
Informace, které zde poskytuji,  Vám mají pomoci se orientovat v problematice onemocnění ledvin, jak je vidí lékař a doporučuje svým klientům. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost ani na stoprocentní spolehlivost.  Naopak budu vděčný za každou věcnou připomínku a podnět, jak tyto informace doplnit a zlepšit.

Archiv dle kategorií

RSS verze
TXT verze
Poděkování!

b. braun avitum

nemocnice podlesí

Fresenius Kabi
Easyblog
Mail: ledviny.cz@seznam.cz

On-line: